Rüyada Aslan Görmek

Rüyada Aslan Görmek

Rüyada aslan, rüyada aslan görmek, oldukça anlamlı ve güzel bir rüyadır. Aslan güçlü olan bir hayvan olduğu için rüyada gücü, hırsı ve başarıyı temsil eder.

Rüyada aslan gören kişi için yeni başlangıçlar ve yeni zaferler söz konusudur. Kişinin iş aramaya bağlı beklediği haberleri varsa yakın zamanda çok olumlu sonuçlar alabilir. Buna bağlı olarak yüksek kazançlar ve yüksek mevkiler söz konusudur. Rüyayı gören kişinin maddi anlamda yükselmesi sonucunda kazanacağı güç ve iktidar olarak yorumlanır. Kişi sözü altında birden fazla insanlar çalıştıracak kadar yükselir.

Rüyada aslan, maddi anlamda beklenmedik yerden çıkacak miras veya malları temsil eder. Yeni gelirler, yeni ev veya araç aynı zamanda açılacak bir iş yeri olarak yorumlanabilir. Rüyayı gören kişi bekarsa maddi durumu çok iyi, iş sahibi ve sözü geçen yüksek mevkide bir insanla evlilik yapmasına işaret eder. Kişinin bu evlilik sonucunda kendisininde bu mallardan faydalanması, söz sahibi olması, yükselmesi ve hayatının baştan aşağıya değişmesi anlamına gelir.

Rüyada aslan, belli bir işi olan kimse için ileriye dönük atılacak imzalar ve anlaşmalar olarak yorumlanır. Kişinin ticaret gibi gelir elde edeceği işlere girişmesi ve zamanla başkasının emri altında çalışmaktan çıkışması söz konusudur.

Rüyada aslan, manevi anlamda yine söz sahibi olmak olarak yorumlanır.

Rüyada Aslan


Evli bir kimse için eşine ve çocuklarına sözü geçen bir kişilikte olmasına işaret eder. Kişinin ailesini geçindirecek kadar durumu olması ve hane içinde verilecek kararlarda kişiye danışılması söz konusudur.

Rüyada aslan görmenin bir diğer anlamıda maddi ve manevi olarak her konuda kişinin arkasında duran birilerinin olması olarak yorumlanır. Rüyayı gören kişinin aile veya yakın dostlarından birileri kendisini sürekli düşünüyor ve onu yönlendiriyor olabilir. Kişinin bu kişiye bağlı olarak doğru adımlar atmasına ve doğru akıllar almasına işaret eder.

Rüyada aslan sevmek, rüyada aslanı seven kişi için maddi değerlere fazla kapılacak bir kişilik olmasına işaret eder. Rüyayı gören kişi gücü ve iktidarı seviyor ve bunun için çaba harcıyor olabilir. Kişinin adımlarını daha dikkatli ve hesap yaparak atmasında fayda vardır. Aynı zamanda rüyada aslan sevmek evli bir kimse için çocuklarından alacağı gücü temsil eder. Rüyayı gören kişi için hayırlı ve başarıları olan bir çocuk yetiştirmesi söz konusudur. Evli fakat çocuğu olmayan bir kimse rüyada aslan seviyorsa allahın takdiri ve gücüyle yakın zamanda evlat sahibi olmasına yorumlanır. Aynı şekilde doğacak çocuğun hayırlı bir evlat olması ve büyük işler başarmasıda bu kişi için söz konusu olur.

Rüyada aslan görmek genel anlamıyla devlet başkanı ile tabir edilir. Aslan başı bulmak veya aslan eti yemek valiliğe, mertebeye, makam ve mala işaret eder. Birini aslan ısırması maldan ya da dünyalıktan görülecek zararla tabir olunur. Aslanın birini kovalaması korkuyla, aslana binme güçlü bir düşmana galip gelmeye işaret eder. Uzaktan aslan görmek ecelin yaklaşmasına delalettir. Rüyada evde aslan görmek sağlıklı kimse için uzun ömre, hasta için vefat etmeye delalet eder.

Rüyanızda aslanın saldırısına uğradıysanız, düşmanlarınız tarafından yenilecek onların emri altına gireceksiniz. Aslanla boğuşmak, kazanmaya; aslan öldürmek, her alanda başarıya delalet eder. Rüyada aslana sırtınızı dayadıysanız, kayıp ve üzüntü ile karşılaşacağınıza işarettir. Aslan tarafından takip edilmek; tuzağa düşmeye işarettir.

Rüyada görülen güçlü kuvvetli bir aslan ve sizin onu kendiniz gibi hissetmeniz güçlü biri olduğunuz için her zaman başarılı olacağınızın habercisidir. Eğer rüyada güçlü kuvvetli ve sizi korkutan bir aslanın saldırısına uğradığınızı gördüyseniz, düşmanlarınız tarafından yenileceksiniz demektir.

Rüyada aslanla karşılaşan ve ondan korku duyan bir kimse maceralı sayılan bir işten büyük kazanç sağlayacak ve üstün, önemli biriyle dost olacak anlamına gelir. Rüyada kafesteki aslan bir dostun güç durumda kalacağına işarettir. Rüyada güçlü bir aslanla boğuşan kimsenin düşleri gerçekleşecek demektir.

Ibni Sirin'e göre (r.a): Rüyada aslan görmek kuvvetli ve şiddetli bir düşmanla yorumlanır. Aslanla dövüştüğünü gören, üzerine saldıran kuvvetli bir düşmanla mücadele eder. Bir aslana karşı çıktığını fakat aslanın kendisine doğru geldiği halde ona saldırmadığını gören, devletten veya devlet adamlarından bir zarar görmez. Aslandan kaçtığını ve hayvanın kendisini kovalamadığını gören, korku ve endişeden kurtulur, düşmanına üstün gelir. Kendisine aslan eti getirildiğini görenin eline mal geçer, o etten yemek daha iyidir. Aslan sütü de böyledir.

Kirmani'ye göre: rüyada aslan görmek hükümet reisi ile tabir olunur. Rüyada bir aslan başı bulduğunu ve onun etinden yediğini görmek, rütbeye ve mala ve nimete delalet eder. Aslanın vücudundan bir parçanın eline geçtiğini görmek, düşman malından faydalanmaya işarettir. Bir aslanı arkasına yüklediğini gören düşmanı ile anlaşır. Bir aslanın arkasından dolaşarak önüne çıktığını göreni, hükümet cezalandırır. Bir aslan başı aldığını gören büyük bir makama geçer. Rüyasında bir aslanı sağdığını gören, devletin malini idare eder.

Eğer tüccarsa malı artar, isçi ise kazancı çoğalır. Bir kadın rüyada aslan yavrusunu emzirdiğini görse, büyük bir adamın sütannesi olur. Eğer aslan yavrusunu besleyen erkekse, bir yere amir olur. Bir aslanın kendisini ısırdığını veya pençesiyle bir tarafını yaraladığını gören, düşmanından zarar görür. Rüyasında kendisini bir aslanının kucakladığını gören, devlet büyüklerine yakınlaşır. Bir aslan öptüğünü veya aslanın kendisine tatlı tatlı baktığını gören, hükümet hizmetine girerek hayır ve menfaat görür. Eğer çalışıyorsa derecesi yükselir. Bir aslanı yediğini gören, devlet büyüklerine yakın olur ve onların itimadını kazanır. Aslanın derisi, kılı, eti ve kemiği; ya hükümetten veya düşmandan gelecek malla tabir olunur.

Es-Salime’ye göre: Rüyasında bir aslana binip dilediği yere götürdüğünü gören, büyük ve kuvvetli bir düşmanına üstünlük sağlar. Aslanın kovalayıp onun kaçtığını gören, korktuğu ve çekindiği bir şeyden kurtulur ve muradına erer. Aslandan korktuğunu fakat bir zarar görmediğini gören, düşmanından kurtulur. Uzaktan bir aslan görenin eceli yaklaşmıştır. Tövbe etmesi gerekir. Evinde aslanlar bulunduğunu gören, hayra erer, ömrü uzun olur. Eğer o evde bir hasta varsa iyi olur. Aslanın derisinden, etinden, kemiğinden, kılından, damağından ve aslanın bir şeyinden bir parça bulduğunu gören miras yer.

Ebu Sait El-Vaiz'e göre: rüyasında azgın bir aslanın halkın yolunu kestiğini görmek, devletin zulüm yapacağına, bir aslanın kendisini kovaladığını görmek, hükümetten korkmaya, bir aslana binmiş ama korkmakta olduğunu görmek, bir belaya uğrayacağına delalet eder. Aslanı görüp kaçtığını ve hayvanın kendisini görmediğini gören, ilim ve hikmete nail olur. Bir aslanın bir memlekete girdiğini görmek, orada hükümet başkanının değişeceğine işarettir.

Cafer-i Sadık’a göre (r.a): Rüyada aslan görmek üç şekilde yorumlanır; Hükümet başkanı, cesaretli bir adam ve inatçı düşman. Bir başka rivayete göre de: Ibni Şirin’e göre (r.a.). Rüyada dişi aslanı görmek, kötü düşünceli, zalim ve çocuğuna kahredici bir kadına işaret eder. Rüyada bir dişi aslanla münasebette bulunduğunu gören kimse, büyük bir sıkıntıdan kurtulur. Kendi işlerinde yükselir ve düşmanına galip gelir. Dişi aslan sütunu içtiğini gören kimse, düşmana galip gelir. Etini yiyen de güç ve büyük bir mülk elde eder. Rüyada aslan görmek kuvvetli ve şiddetli bir düşmanla yorumlanır. Aslanla dövüştüğünü gören kimse üzerine saldıran kuvvetli bir düşmanla mücadele eder. Bir aslana karşı çıktığını fakat aslanın kendisine doğru geldiği halde ona saldırmadığını gören, devletten veya devlet adamlarından bir zarar görmez.

Aslandan kaçtığını ve hayvanin kendisini kovalamadığını gören, korku ve endişeden kurtulur, düşmanına üstün gelir. Kendisine aslan eti getirildiğini görenin eline mal geçer, o etten yemek daha iyidir. Aslan sütü de böyledir. Aslanı evinde gören kimse hayra, güce ve uzun ömre erişir. Bir kimse aslanın kendisini ısırdığını görse, ısırdığı miktar düşmanından bir şeye erişir. Aslanla dövüştüğünü gören, azgın düşmanla kavga eder. Aslanın derisinden yahut kılından bir şey aldığını görenin eline düşmanın malından bir şey geçer. Çok kere bu, miras malına işaret eder.