Rüyada At Görmek

Rüyada At Görmek, güç,dayanıklılık, erkeklik ve cinsel gücü sembolize eder. Aynı zamanda da güçlü bir fiziksel enerjiyi ya da içinizdeki vahşi güdüleri temsil eder.  Rüyada At Görmek fazlaca gezerek vakit öldürdüğünüz anlamına da gelebilir. Alternatif olarak at kibire de işaret edebilir, daha az kibirli ve burnu havada olmanız ve kendinize bu konuda çeki düzen vermeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. Rüyada İki Kafalı At Görmek, iki farklı yöne doğru çekildiğinizi gösterir. Belki gücünüz ve dayanıklılığınız bölünmüş olabilir ya da seksüel bir konuda aklınız karışmış olabilir.


Rüyada At Görmek
Rüyada At Görmek

Rüyada Siyah At Görmek, gizem, vahşilik veya bilinmeyene delalettir. Bazı bilinmeyen durumlar için risk alıyor veya şansınızı deniyor olabilirsiniz. Hatta Rüyada Siyah ya da Koyu Renk At Görmek gizli güçlere bile yorumlanabilir. Rüyada Beyaz At Görmek, saflığı, refahı, başarı, zenginlik ve iyi şansı temsil eder. Beyaz bir at tarafından takip edildiğini görmek erdemi sembolize eder.


Rüyada Siyah At Görmek
Rüyada At Görmek

Rüyada Ölü At Görmek, hayatınızda başlangıçta size güçlerini gösteren bir durum veya bir ilişkinin bittiğini gösterir. Belli bir durumun yararlarından uzunca bir süre faydalanmış olduğunuzu ancak artık bu durumun bulunmadığı anlaşılabilir.

Rüyada Vahşi At Sürüsü Görmek, özgürlük duygusunu ve sorumluluk ve görevlerden kaçma isteğini gösterir. Belki de kontrol edemediğiniz duygularınıza işaret ediyor olabilir. Vahşi bir ata bindiğinizi görmek sınırsız cinsel arzuları temsil eder.


Rüyada Beyaz At Görmek
Rüyada At Görmek
Rüyada Ata Bindiğini Görmek, yüksek bir pozisyonda  veya güçlü bir konumda olduğunuza işaret eder. Alternatif olarak, Rüyada Ata Bindiğini Görmek hileli yollardan başarı kazanacağınız anlamına da gelebilir. Bindiğiniz atın kontrolden çıktığını görüyorsanız tutkularınız tarafından ilerletiliyorsunuz demektir.

Rüyada Zırhlı Veya Ortaçağ Atı Görmek, şiddet, saldırganlık, güç ve sertliği temsil eder. Çok çatışmacı olabilirsiniz. Alternatif olarak kendinizi gelişmekte olan bilinçaltı duygularınızdan ya da cinsel arzularınızdan korumak istiyor olabilirsiniz.

Rüyada Ata Banyo Yaptırdığını Görmek, gücünüzün ve enerjinizin yeniden canlandığına işaret eder. Hatta hayatınızın bazı yönlerinde enerji patlamaları yaşıyor olabilirsiniz.

Rüyada Konuşan Bir At Görmek, yüksek bilgiyi, bilgeliği temsil eder. Atın söylediklerinin önemini muhakkak göz önünde bulundurun. Eğer konuşan at siyahsa mesaj bilinç altınızdan geliyor demektir. Eğer konuşan at maviyse mesaj üzücü olabilir. Sizin veya bir başkasının yardıma ihtiyacı var ancak nasıl yardım alacağını bilmiyor olabilir.

Bu rüya aynı zamanda atın söyledikleriyle de ilgili olabilir, deyim ve mecazlara dikkat edilmeli. Rüyada at görmek; düşman olan birine galip gelmeye işaret eder. Rüyada kızıl renkli bir at görmek dinarlık olarak yorumlanır. Rüyada büyük ve güzel bir at görmek; huzurlu bir yuvanın işaretidir. Beyaz at; düşmanı yenmeye siyah at ise salatanata delalettir .Bekar bir kişi rüyasında at görürse; zengin biriyle hayatını birleştirecek demektir.

 Rüyada birden fazla at görmek mesleğinde yükselecek kişiye işaret eder. Rüyada ata binmek; erkek bir çocuğa işaret eder. Kuyruğu oldukça gür bir at görmek; akrabaların çokluğuna delalettir. Atın sıçradığını görmek; kişinin yeni bir işe atılacağının işaretidir. Rüyada siyah bir ata binerek ilerlediğini görmek; bir yolculuğa işarettir. Fakat bu yolculuk kişi için hayırlı değildir diye yorumlanmıştır.

Rüyada at görmek çok güzeldir. Çok hayırlı ve iyi şeylere işaret eder. Kişinin rüyada at görmesi kazanacağı zaferlere işaret ederken, işinde yükselerek terfi etmesine delalet eder. At aynı zamanda yol anlamına gelir. Bir kişi rüyasında beyaz bir at görürse, rüyası rakibine karşı galibiyet kazanacağı anlamına gelir. Eğer rüyada siyah at görürse liderliğe, yöneticiliğe, devlet başkanlığına işaret etmekle birlikte kişinin dünya malına da delalet eder. Bebek bekleyen biri rüyada ata bindiğini görürse bebeği erkek olur. Rüyada görülen kırmızı kısrak kıpır kıpır, yerinde duramayan ama dini inancı da kuvvetli olan bir kadına işaret eder. Rüyada melez at asalete, kıdeme ve onura delalet eder.

Rüyada Ata Binmek
Ata binmeyi bilmeyen bir kişi eğer rüyasında ata bindiğini görürse mesleğinde göstermiş olduğu üstün başarı sayesinde terfi alacağına işaret eder. Ata binmek aynı zamanda kişinin bir yola gideceği anlamına gelir.

Rüyada Erkek Ata Binmek

Rüyasında bindiği atın erkek olduğunu gören kişi, onu sevmeyen, çekemeyen ve istemeyen kişileri alt edecek demektir.

Rüyada Attan İnmek

Rüyada ata binmek hayırlı, attan inmek ise kötüdür. Rüyasında attan indiğini gören kişi, zorluğa, darlığa ve sıkıntıya düşer.

Rüyada Atın Isırması

Rüyada kendisini atın ısırdığını gören kişi, güce ve kudrete sahip olacak demektir. Askerse bir komutan olabilir.

Rüyada Atı Öldürmek

Rüyada at öldürmek hayırlı şeylere işaret eder. Kazanç, rızık, bolluk, neşe ve mutluluk anlamına gelir.

Rüyada Atın Üzerinde Olmak

Rüyada kendisini atın üzerinde gören kişi hak yolunda iyi şeyler yapmak için mücadele verecek demektir.

Rüyada Başkasının Atına Binmek

Rüyasında başkasının atına bindiğini gören kişinin işinde yükseleceği makamı, kazancı ve rızkı aratacağı ve bolluğa kavuşacağı anlamına gelir.

Rüyada At Arabası Görmek

Rüyayı gören kişinin bir ticarethane sahibi olacağı anlamına gelir. Yani iş kuracağına, yönetici olacağına, bahtının ve geleceğinin kendisi için çok hayır getireceğine ve bu sayede en büyük muradının da yerine geleceğine işaret eder. Kişinin konumunun olumlu yönde değişmesi, rütbesinin de artması demektir.

Rüyada At Arabasına Binmek

İş hayatı ya da eğitim hayatı ile ilgili güzel değişikliklere alamet eder. Rüyayı gören kişinin atılıma geçeceği başarı grafiğini en tepelere çekeceği bir dönemin yaşanacağına, buna istinaden kazancına bolluk ve bereket geleceğine, işindeki verimliliğinin artacağına, yaşam standartlarının da yükseleceğine işarettir.

Rüyada At Sevmek

Rüyayı sahibinin hayallerine, ideallerine, hedeflerine ve isteklerine sıkı sıkıya bağlı olduğuna, ne olursa olsun onlardan vazgeçmeyeceğine, en kötü zamanlarda ve gerek moral gerek başarı bakımından düşüşe geçtiği anlarda bile umudunu yitirmediğine ve kararlı durduğuna alamet eder.

Rüyada At Yavrusu Görmek

Kişinin yaşamını kökünden değiştirecek, ona yeni fakat tatlı sorumluluklar getirecek, onu çok mutlu edecek, duygusal olarak kendisini çok iyi hissedeceği duygular yaşatacak bir değişim olacağı anlamına gelir. Kişi, hayatın yeni güzelliklerini keşfedecek ve değişik duyguları tadacak demektir.

Rüyada At Kesmek

İyi değildir ve rüyayı gören kişinin doğru olmayan ve kendisine için fayda getirmeyecek bir kararı uygulamaya geçireceğine, bu nedenle de parasından, rahatından ve huzurundan olacağına yorulur. Kişinin onaylanmayan bir iş yapmasına ve bu konuda karşısında olanların itirazlarının haklı çıkacağı bir duruma düşeceğine işarettir.

Rüyada At Sürüsü Görmek

Kişinin sahip olduğu en değerli manevi duyguların yükseleceği, kısmetinin açılacağı, onu beğenenlerin ve takdir edenlerin sayısının artacağı, tüm işlerinin yoluna gireceği, başındaki belaların, uğursuzlukların ve kötülüklerin kaybolacağı anlamına gelir.

Rüyada Kızıl At Görmek

Aile bireylerinin nasipleri açısından ayrıcalıklı ve özel bir kimse olunacağına işaret eder. Yaşamın kişinin kendisine karşı çok cömert davranacağına, hayal ettiklerini yaşama şansı vereceğine ve onu tanıyan, bilen herkesin onun şansına imreneceğine delalet eder.

Rüyada Koşan At Görmek

Rüyayı gören kişinin rızık, şifa, hayır, iyilik, hidayet ve izzet bulması ve bu konularda bolluk yaşaması demektir. Kısa zamanda gelecek zafer, zenginlik, sağlık, huzur ve saadet anlamına gelir.


Rüyada Tek Boynuzlu At Görmek

Yarım kalacak ve nihayete ermeyecek bir iştir. Örneğin; gerçekleşmeyecek bir nikâh, alınamayacak bir mal, nasiplenilmeyecek bir miras anlamına gelir. Kişinin yoksun kalacağı ve yaşayamayacağı bir duyguya alamet eder.

Rüyada At Kafası Görmek

Rüyayı gören kişinin kendisine tanınacak bir şansa ve bu sayede önünün açılmasına ve başarısını gösterme fırsatı elde edeceğine böylece ihtiyacı olan imkânı da yakalamış olacağına yorulur. Bir niyetin gerçekleşmesi demektir.

Rüyada Atın Şahlandığını Görmek

Kişinin çalışmalarında gösterdiği özverinin ve emeklerin boşa gitmeyeceğine ve rüyayı gören kişinin maddi ve manevi olarak karşılığını alacağına ve başarıya fazlasıyla doyacağına yorulur.  Ele geçen kazancın bir süre biriktirilmesi ile bir miktar birikim yapılacağına ve bu birikimle iş sahibi olunacağına delalet eder.

Rüyada Ölen At Görmek

Yaşanacak üzüntülü bazı olaylara ve bu süre boyunca yoğun bir stres ve baskı altında kalınacağına, sinirlerinin yıpranacağına, gülen gözlerin ışığının söneceğine, özellikle de geleceğe dair umutların ve hayallerin söneceğine işaret eder. Aynı zamanda, işle ilgili olarak varılan son noktada büyük bir başarı kazanılacağına, kazançlı bir işin başına geçirileceğine ve parasal sıkıntıların ortadan kalkacağına alamettir.

Rüyada At Eti Yemek

Rüyayı gören kişinin hastalanacağına, keyfinin kaçacağına, rahatının bozulacağına, canının sıkılacağına ve kaos dolu günlerden geçeceğine delalettir. Kişinin kasıtlı olarak ya da tamamen kasıtsız olarak bir hataya düşeceği ve bunun acısını çekeceği anlamına gelir. Bu rüya aynı zamanda kişinin ağzından çıkacak bazı sözler nedeniyle başına bazı belalar açılacağına yorulur.

Rüyada At Tepmesi Görmek

Kişinin bir kimsenin tepkisinin ya da öfkesinin hedefi olması demektir. Bir insan tarafından suçlanmaya, ağır sözler ve hakaretler işitmeye, bu nedenle kalp kırıklığı yaşamaya, çok üzülmeye, içine kapanmaya ve ağlamaya işaret eder.

Rüyada Beyaz At Görmek

Rüya sahibinin sevdiği kişiyle kavuşacağı anlamına gelir. Kişi bekârsa gönlüne kendisi için hayırlı olacak bir aşk ateşi düşeceğine, duygularının karşılıklı olacağına, eğer yalnız değilse aşk hayatının yoluna gireceğine alamettir. Rüyayı gören kişinin geçmişte yaşadığı gönül sancılarını, kalp kırıklıklarını ve güvensizliğini ona unutturacak gerçek aşkını bulacağı anlamına gelir.

Rüyada Uçan At Görmek

İş hayatı ya da sosyal hayat içinde istenen tüm maksatlara sahip olunacağına ve mutluluğa vesile olacak bir gelişmenin meydana geleceğine işarettir. Kişi, yaşamayı en çok istediği şeyleri yaşayacak, yüzü gülecek, sıkıntıları ve dertleri bitecek demektir. Bir zafer elde etmek anlamına gelir.

Rüyada At ve Balık Görmek

Maddi ve manevi açıdan çok büyük zenginlik demektir. Hem gönül zenginliği hem de parasal anlamda zenginlik yaşanmasına, zorlukların bitmesine, geçim sıkıntısının son bulmasına, para konusunda derdin kalmamasına yorulur.

Rüyada At Yaralamak

Rüyayı gören kişinin yüreğinde açılacak derin bir yara demektir. Kendisine edilecek bir sözün kalbine hançer gibi saplanması, yaptığı iyiliğin gereken takdiri görmemesi nedeniyle canının yanması ve bu nedenle iyi niyetinin ölmesi anlamına gelir. Ayrıca, bazı mutlu haberler alınacağı ve hayır getirecek bir işe girileceği anlamına gelir.

Rüyada At ve Kan Görmek

Kişinin erkenden heveslenmesine ve umutlanmasına sonra da beklentilerinin gerçekleşmemesi nedeniyle yıkılmasına delalet eder. Kişi, deyim yerindeyse ortada fol yokken yumurta yokken bir işin olacağına kesin gözüyle bakacak ve sevinci yarım kalacaktır.

Rüyada At Arabası Tekerleği Görmek

Yeni bir ticari anlaşmanın peşinde olunduğuna ya da yeni bir iş düşüncesinin bulunduğuna delalet eder. Kişinin resmi bir işle ilgili bazı teknik konular üzerinde kafa yoracağı ve uzun süre bunun üzerinde çalışacağı anlamına gelir. Aynı zamanda, işle ilgili olarak çok hayırlı bir karar verileceğine, bu kararın bazı parasal ve ruhsal bir zenginliğe sahip olunacağına ve rahat bir hayatın kapısının açılacağına tabir edilir.

Rüyada At Ayağı Yemek

Makul olanın dışına çıkmaya işaret eder. Rüyayı gören kişinin mantığına aykırı bir adım atacağına, yeni bir iş için deneyim edinme hevesine kapılacağına ama bu işe aslında başından inanmadığı için bu girişiminin kendisinin faydasına değil zararına sonuçlanacağına yorulur.

Rüyada At Görme

At, gücü, çalışkanlığı, görkemi, güzelliği ve sadakati simgeler. At objesinin bireyin ruhunda, iç dünyasında ve bilinçaltındaki anlamı, onun başarılarının farkında olduğu için dozunda bir kibir taşıdığını ifade eder. Güçlü, zengin, gururlu ve asaletli insanlara olan beğeninin ve onlara karşı duyulan özenin göstergesidir aynı zamanda.

Çünkü at heybeti, duruşu ve varlığı ile çok büyük anlamlar taşır. Aynı zamanda bireyin bir haberi ya da bir müjdeyi beklemenin heyecanı içinde olduğunun bilinçaltından açığa vurulduğunu gösterir. Güzel birhayat, başarı, zafer gibi değerleri sembolize eden at objesi her zaman kişide pozitif duygu ve beklentilerin olduğunun bir kanıtı olarak kabul edilir.

Rüyada at görmek makam ve rütbe, yolculuk ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Rüyada kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at dindarlıktır.

Rüyada güzel ve güçlü bir at güzel bir evin işaretidir. Rüyada beyaz at görmek düşmana galip gelmeye, siyah at saltanat, ululuk, devlet ve dünyalığa delalet eder. Rüyada bekar adamın kısrağa binmesi asil ve zengin bir kadınla evlenmesine işaret eder.

Rüyada beyazı siyahına galip olan at ile kızıl kısrak görmek neşeli, dindar kadına delalet eder. Rüyada birçok ata sahip olan kişi meslektaşları ve akranları içinde sivrilir.

Rüyada ata binen kimsenin gerçek hayatta hanımı hamile ise oğlu olur. Kuyruk tüyü gür olan at evlat ve akraba çokluğuna işaret eder. Atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kimse için bir işe ya da düşünceye meyletmenin işaretidir.

Rüyada melez at izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada delalet eder. Rüyasında çift kanatlı ata binen ya dünyalığa ya da saltanata kavuşur. Rüya siyah ata binen karsız bir yolculuğa çıkar.

Rüyasında kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştiren kötü halden iyi hale; bunun aksi olursa, diğer hale duçar olur. Bir atın terkisine binen birinin vekili olur ya da onun meslek ve meşrebini devam ettirir.


Rüyada bir yerleşim alanına topluca giren başıboş atlar şiddetli yağmurdur. Terkedilmiş yılkı atları devlet ve saltanatı sona eren insanlara, yaşlı ve düşkünlere delalet eder. At tersi şerefli bir kimseden maldır. Bu tersi süpürmek, böyle bir kimseden mal edinmek, At tersi üzerinde oturmak akrabaları cihetinden mal elde etmektir. ( Ayrıca Bakınız; Beygir.)

Rüyada asil duran ve etkileyici bir şekilde at görmek, iyiye işarettir. İş hayatında yükselme, aşk hayatında iyi gelişmeler, maddi ve manevi isteklerin yerine gelmesine işarettir. Rüyada ölü at zarara ve yakın zamanda ölümün habercisidir.

Bir yere ağlı at mevkiinin değişmemesine işaret eder. Rüyada at satmak kavgaya ve bu kavgadan doğacak ziyana işaret eder. Rüyada At dövmek hapse girileceğine ve hapse girecek olanın da kısa da uzun da olmayan bir süre hapiste kalacağına işaret eder.

Rüyada suda yüzen ya da duran at etraflıca ve alengirli birdedikoduya işarettir.Bereketin ve bol kısmetin işaretidir. Sağlıklı bir ata bindiğinizi gördüyseniz yaşamda çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını bulacağınız anlamındadır. Ata binen bir kimsenin isteği hemen yerine gelir.

At görmek her türlü sıkıntının sona ereceğine, güzel günlerin başlayacağına işarettir. Atın öldüğünü görmek ise iş ve evle ilgili sorunlar yaşanacağına işaret eder. Rüyada koşan at görmek çoğu zaman muradınıza ereceksiniz şeklinde yorumlanır. Tabirciler atın rengine göre rüyaları yorumlarlar. Yağız yani siyah at büyüklük ve maldır.

Kirmani'ye göre: doru renkli ata bindiğini görmek, kuvvetin fazlalığına, doru taya bindiğini görmek de zengin bir kadınla evlenmeye işarettir. Rüyada al at görmek dinin kuvvetine ve devlet tarafından verilecek mal ve itibara delildir.

Rüyasında al ata bindiğini gören şerefe ulaşır fakat biraz hüzünlenir. Kula at; hastalık ile tabir olunur. Kula ata bindiğini gören hasta olur. Eğer bindiği dişi tay ise hastalıklı ve hazın tabiatlı bir kadınla evlenir. Kır at hayır ve berekettir.

Eğer bindiği dişi tay ise güzel ve iyi ahlak sahibi bir kadınla evlenir. Ablak yani demiri kır renginde bir at görmek şöhretle tabir olunur. Rüyasında demiri kır renginde ata bindiğini gören halk arasında hayırla ün yapar.

Demiri kir ve alnı akıtmalı bir hayvanın üzerine binmek istediğini görmek, Büyük bir kimsenin islerine karışacağına, demiri kir bir atı olup bunu başka bir renge boyadığını görmek hayra delalet eder.

Ebu Sait El-Vaiz'e göre: demiri kir at ve beygir görmek ve binmek öteki renklerden daha aşağı tabir olunur. Çünkü kıymetinde diğer renklerdeki hayvanlardan daha ucuz ve itibarsızdır. Demiri kir ata binmiş olduğunu gören her işinde zorluğa uğrar.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada ata binmek, gerçekte ata binen kimse için, şerefli mertebeye nail olmaya ya da bir seyahate çıkmaya işaret eder. Rüyada taya binmek, bekar kimse için, iyi ve zengin biri ile evlilik yapmasına veya bir ev sahibi olacağına işarettir.

Rüyada genç ve iyi bir cins at görmek, rüya sahibinin iktidarının artmasına, rızkının çoğalmasına delalet eder. Rüyada beyazımsı gri renkli bir at görmek, kazançlı islerin peşinden koşmaya Rüyada koyu kırmızı veya kül renginde yaşlı bir at görmek ise, islerin bozulmasına işarettir. Rüyada boz renkli bir ata bindiğini gören kimse, düşmanlarını mağlup eder. Siyah ata bindiğini gören kimsenin şeref ve itibarı, mevkiisi yükselir.

Rüyada kır ata bindiğini gören kimse kısa süre içinde evlenir. Gemsiz bir ata binmek, rüya sahibinin istemediği halde birisinin emri altına girip onun emirlerini yapmak zorunda kalmasına işarettir. Rüyada huysuz ve azgın ata binmek, rüya sahibinin hilekar ve yalancı bir kimse ile ilişki kurmasına ve bundan ötürü ve ondan zarar görmesine işaret eder.

Rüyada eğersiz bir ata binmek, rüya sahibinin giriştiği işlerden olumlu neticeler elde edemeyeceğine işaret eder. Rüyada bir at öldürdüğünü gören kimse, mal ve paraya kavuşur. Bir at tarafından ısırıldığını gören kimse, herkes tarafından saygı görür. Rüyada ölmüş bir at gören kimse, şeref ve itibara kavuşur. At eti yediğini görmek, rüya sahibi için iyi değildir.

Rüyada attan düştüğünü gören kimse, para kaybına uğrar ya da sağlığı bozulur. Rüyada at sattığını gören kimse, ya birisi ile kavga eder veya aile hayatında geçimsizlikler olur. Pazardan bir at satın aldığını gören kimse, eğer memursa, hızla terfi ederek yüksek mevkilere nail olur. Rüyada erkek at iktidar ve gücün işaretidir. R

üyada dişi at görmek ise, şerefli bir kadındır. Rüyada bir kısrağa bindiğini veya bir kısrağı satın aldığını gören kimse, şerefli bir kadınla evlenir. Eğer rüya sahibi evli ise, ya da evlenme niyetinde değilse, o zaman büyük bir araziye nail olmasına işaret eder.

Bir başka rivayete göre ise; Rüyada yanında at olduğunu gören kimsenin rızkının geniş olmasına ve düşmanına galip gelmesine delalet eder. Ata binmeye layık olmayan kimsenin rüyada ata bindiğini görmesi, izzet ve makam sahibi olmasına delalet eder. Erkek ata bindiğini gören kimse düşmanından korunur.Rüyada taya bindiğini görse, o kimsenin güzel bir çocuğu olur. Semer vurulmuş bir hayvana bindiğini gören kimse, ne fakir, ne de zengin, orta halli olarak yasar. Bekar olan kimse kısrağa bindiğini görse, hanımefendi, zengin ve asil bir kadınla evlenir.Asil olan asil olmayana nispetle şereflidir. Bazen de at, güzel yapılmış eve delalet eder.

Yele ve kuyruğu kızıl ve dört ayağı sekil san at, takva ve dindir. Bir kimse, yelesi ve kuyruğu siyah ve diğer yerleri kızıl bir ata bindiğini görse, bazen rakı içer. Çünkü vasfı yapılan at manasına gelen kümeytu kelimesi, içkinin isimlerindendir.

Bir kimse başkasının atına binse o kimsenin mertebesine yükselir. Yahut o kimsenin adetini işler, özellikle mezkur at meşhur ve bilinen at, rüyayı gören de ona binmeye layık olursa. Rüyada kısrak at, zevcedir. Tekrar binme niyetinde olmayarak dişi attan indiğini ve gemini çıkardığını gören kimse, hanımını boşar.

Rüyada tekrar binmek niyetiyle bir işi için atından indiğini ve atının eyerinin de yanında olduğunu gören kimse ise hanımının hayızlı oluşu sebebiyle ondan nefsini menetmesine delalet eder. Eğer başka bir kısrağa binmek üzere mezkur attan indiğini gören kimse, hanımı üzerine başka bir kadını daha nikah eder.

Yahut ikinci atın kıymeti nispetince bir cariye alır. Eğer kısraktan indiği zaman nefret ederek arkasını dönüp yürüse yahut indiği zaman yere kan olarak sidik etse, o kimse hanımından ayrılarak zina ile meşgul olmasına delalet eder.Halis kızıl kısrak, dindar, neşeli ve şöhretli bir kadına delalet eder.

Rüyada alaca kısrak, güzellik ve mal ile meşhur bir kadındır. Her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl olan kısrak, neşeli, sevinçli bir kadındır. Rüyada beyazlığı siyahlığından çok olan at, dindar bir kadındır, bu rüyayı gören kişi dindar bir kadınla evlenir evli ise dindar bir kadından yardım görür.

Bir kimse eyersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görse, ahlaksız bir kadınla evlenir. Yahut sebatı olmayan bir işi üzerine alır. Atlardan ve üzerine semer vurulan hayvanlardan beyazlığı siyahlığına galip at, velayete delalet eder.

Hayvanların siyahi izzet ve şereftir. Rüyada da siyah at görmek izzetli ve şerefli bir yaşam geçireceğinizin işaretidir. Kendisi sarı, yelesi ve kuyruğu kızıl olanı, matem veya gelin için toplanmış bir takım kadınlara delalet eder.

Bazen de bu rüya deve üzerindeki yüklere delalet eder. Rüyasında bir kimse birtakım atlara malik olduğunu veya onları otlattığını görse, arkadaşları arasında makbul olur.


Rüyada görülen atın güçlü olanı bahadır, tüccar, sanat ve ticaretinde ferasetli olan erkek yahut bir çocuktur. Rüyada at görmek yeni işe başlayacak kişiler için yeni bir ortaklığın göstergesidir. Rüyada bir kimse kendi yanında veya evinde bir atın telef olduğunu görse, bir insanın vefatına delalet eder.

Rüyada yarış atına binmek ve ata binmeye de layık bir elbise ile bir şeyi talep etmek için yavaş yavaş yürüdüğünü görse, o kimse halk arasında izzet ve şerefe yahut saltanat ve mürüvvete erişir ve kötülük yapmak için düşman ona yaklaşamaz.

Eğer bindiği at siyah olursa, o kimsenin kıymeti ve şerefi büyük, devlet ve saltanatı şiddetli ve kuvvetli olur. Çünkü siyah at, mal, devlet, saltanat ve ululuktur. Bindiği atin rengi alacalı olsa o kimsenin boş işlerle uğraşma, oyun, kan dökme ve kavga gibi şeylere meyli ve hevesi olur.

Katı ve sert başlı olup binicisi durdurmak istediğinde durmayan at, deli bir kimsedir. Rüyada yürütülmek istendiği zaman duran at, bir işi benimsemeyip tembel olan ve işlerinde tembellik gösteren insana delalet eder.

Rüyada atın altının ve kuyruğunun beyazlığı, saltanatın şereflisidir yani iş hayatınızda ev hanenizde ya da söz sahibi olduğunuz her hangi bir yerde şerefli ve haysiyetli kararlar alacaksınız demektir.Atın izansızı ve hareketinin azlığı, sultan için harbe ve elinde bulunan şeyin azlığına ve düşmanının ona zafer bulmasına delalet eder.

Atın kuyruğunun kıllarının çok olması, rüya sahibinin evlat ve akrabasının çokluğuna delalet eder. Atin kuyruğunun kesildiğini gören kimse, ölür ve kendisinden sonra geriye bir şeyi kalmayarak ismi unutulur.

Rüyada atın kuyruğu kökünden kesilmiş olursa evlat ve akrabaları kendisinden önce ölür. Rüyasında kişi atının kendisiyle çekiştiğini görse, tebaasindan birisinin sultana karsı çıkması ve isyan etmesine delalet eder yani çalışanlarınızdan biri ya da aile halkında biri sözlerinize karşı çıkar sizi dinlemez.

Eğer rüyayı gören tüccar ise, ortağı ona isyan eder. Ve onun aleyhinde bulunur. Atın sıçraması, bir hususta meyletmeye, bir tarafı tercih etmeye, ihtiyacına tezce ulaşmaya delalet eder. Bir atı sevk ettiğini gören kimse, şerefli bir adama hizmet etme arzusunda bulunur.

Rüyada atın kendi sürüsüyle birlikte bir yerde özgürce hareket ettiğini gördüyseniz eğer bolluğun, bereketin, zenginliğin simgesidir. hayatta çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını sonunda bulacağınız anlamına gelir.

Rüyada ata binmeye ehil olmayan biri, rüyada ata bindiğini görse, bu onun için izzet ve makama, yüksek derecelere delalet eder. Bazen de ata binmek, bir yolculuğa çıkılacağına işarettir. Rüyada eğeri ve gemi mevcut güzel bir ata bindiğini görmek, o at üzerinde ağır ağır yol almak, şeref ve yüce kadre delalet eder.

Rüyada at görmek, güzel inşa edilmiş bir eve delalet eder. Rüyada attan indiğini görmek, iyi değildir ve keder alametidir. Rüyada başkasına ait ata bindiğini görmek, o kişinin mertebesine yükselineceğine delalet eder. Rüyada atın kişinin kendisini ısırdığını görmek, güç ve kuvvet sahibi olmaya delalet eder.

Atlar Hakkında İlginç Kısa Bilgiler

Atın tarihçesi

At yaklaşık 55 milyon yıl önce ortaya çıktığından beri birçok evrimsel değişim geçirmiştir. Bütün evcil atlar “Equus Caballus” denilen bir hayvan cinsinin üyeleridir. Farklı at benzeri türler, bir zamanlar orta Asya da gezinen vahşi atlardan doğmuştur ki bu atların günümüzde hayatta kalmayı başaran tek örneği Przewalski de denilen Mongolion vahşi atlarıdır. Bu atların soyunun tükendiği sanılıyordu ; ancak Colonel Nikolai Przewalski adlı bir Rus kaşif tarafından 1881’de Gobi çölünde bu atların yaşadığı keşfedilmiştir. Günümüzde bu hayvanlar , iyi düzenlenmiş doğa parklarında bulunmaktadır.

 Bu atların artık yabani olarak yaşamadıkları düşünülmektedir. Przewalskide, evcil at kromozomlarından 2 kromozom eksik olarak bulunmaktadır ve ayrı bir at ırkıdır. Günümüzde yaşayan 5 tane daha At familyasına dahil bulunan cins vardır. Düzlük Zebrası , Dağ Zebrası , Grevy Zebrası , Afrika Eşeği ve Asya Vahşi Eşeği. Bazı türlerin çok kısa bir zaman önce soyu tükenmiştir. Güney Afrika da yaşayan Zebra benzeri bir hayvan olan “Guagga” 1870’lerde avcılar tarafından yok edilmiştir. Bu 6 tür de birbirleriyle çiftleşebilir. Ancak her türün hücrelerinde farklı sayıda kromozom olduğu için bazı çiftleşmeler sonucu doğan yavrular kısırdır. (örnek olarak erkek eşekle , kısrağın çiftleşmesiyle oluşan katırı verebiliriz.) Her nasılsa Przewalski atları ile evcil atların birleşmesiyle oluşan yavrular doğurgandır. Przewalski atı veya Mongolian atı; MÖ. 3000 civarında Rus bozkırlarında evcilleştirilen ilk atlardır. İlk Equus , yaklaşık 60 milyon yıllık evrimden sonra , günümüzdeki atların atası haline gelmiştir.

ATIN ATALARI NELERDİR ?

Atın evrimi detaylı olarak araştırılmıştır ve çoğu hayvan türünün tarihinden farklı olarak atın atalarının kemiklerinin fosilleri bütün olarak bulunmuştur. Atın ataları olduğu düşünülen ilk Mamut’lar, Candylarthadır. Bu ilkel yaratıklar, ilk olarak 75 milyon yıl önce ortaya çıkmışlardır ve toynaklı hayvanların öncüleridir. Omuzdan yaklaşık 14 inch (36 cm) yükseklikte, yaklaşık bir tilki boyundaydılar ve her bacakta 5 ayak parmağı vardı. Kuzey yarıkürede, bataklıklarda büyüyen küçük çalıların sulu yapraklarıyla besleniyorlardı.AT NASIL EVRİM GEÇİRDİ ? : Evrimleşme Süreci; çevresine en çok uyum sağlayarak yaşamayı başaran hayvanları içerir. Kuzey yarımkürenin iklimi değiştikçe, bataklıklar kurudu ve toprak sertleşti. Beş parmak üzerinde bataklıklarda bir avantajken daha kurumuş otlaklarda ( savanalarda ) dezavantaj haline geldi. Milyonlarca yıl boyunca parmak sayısında derece ile azalma oldu ve bu azalma yaklaşık 10 milyon yıl önce ortaya çıkan “Pleohippus” a kadar devam etti. Pleohippus atın ilk tek parmaklı atasıdır. Vücudunda ve vücut ebatlarında da sabit bir artış görüldü. İlk atalarının küçük, yumuşak, kısa – kaplamalı dişleri bataklık bitkilerine göre uyum sağlamıştı.

Ancak bu dişler, savanalarda yetişen sert ve sindirimi zor bitkiler için yetersiz kalmıştı. Böylece milyonlarca yıl boyunca, diş kaplamalarında belirgin bir uzama ve öğütücü yüzeylerinde gelişme meydana geldi. Kafatası da dişlerdeki büyümeyle orantılı olarak genişledi. Eohippus; Yabani tavşan boyutlarındaki bu 4 parmaklı hayvan atgillerin ilk atalarından bir diğeridir. 50 milyon yıl önce bataklıklarda yaşadı. Asya da atlar ve diğer atgiller buz çağında oluşan At’lar Eşek’ler ve Zebra’lar daha güneye Orta-Doğu ve Afrika’ya doğru itildi. Yüzyıllar boyunca atlar, vahşi atların farklı ırkları olarak gelişti.

Bozkır atı orta Asya’da oluştu ve bugünkü birçok cinsin ilk babası oldu. Yayla atı Batı Avrupa ve Ukrayna’da gezindi ve bundan Tarpan ( bugünkü sıcak kanlı atların atası) gelişti. Kuzey Avrupa’da 2 cins at yaşadı; Orman atı, ağır atların soğuk kanlı cinslerinin öncüsü ve daha küçük olan Tundra Vahşi Atı, günümüz pony cinslerinin atası. Bilinmeyen bir nedenle (muhtemelen öldürücü bir salgın hastalığa bağlı olarak) Amerika da tüm atgiller yaklaşık 8000 yıl önce yok oldu.

ATLAR İLK NE ZAMAN EVCİLLEŞTİRİLDİ ? :

Tarih öncesi insanlar ilkel vahşi atları; etleri, barınak ve giysi yapmak amacıyla da postları için avladılar. İnsan ve At arasındaki ilk ilişkinin Orta Asya’da oluştuğu sanılıyor. Atların tam olarak evcilleştirildiği ilk dönem bir varsayımın sonucudur.

Bozkırların güçlü oymak beyleri, tayları yakalayıp beslediler, yolculuklarında onları da yanlarına aldılar ve sonunda onları yetiştirdiler. Bu sayede bu insanlar süt, et, barınak ve ulaşımı sağladılar. Binek Atlarının ilk belgeli kanıtı; Çin de yaklaşık MÖ. 4000 yılında kuzey sınırlardan gelen atlı savaşçıların tarifiyle bulunmuştur. Bu bozkır binicileri giderek daha da gezginci oldular. Atları yiyecek bulmak veya savaş amaçlı göçlerde kullandılar.

Ayrıca ilk tekerleğin üretildiği yer de bozkırlardı. Yüklerin düzlükler arasında daha hızlı taşınmasını sağlayan buluşlar yapıldı. İki tekerlekli at arabasının gelişimi savaş düzeninde devrim yarattı ve tarihin akışı değişti. Batı Avrupa da insanlar, Atları kullanmanın avantajlarını fark etmekte daha yavaştılar. Taş Devri İnsanları, yüzlerce at sürüsünü uçuruma doğru sürerek avlıyorlardı. Güney Fransa da bu uygulamanın sonucu olarak büyük kemik yığınları bulundu. MS. 8 -10 yüzyıllarda Hıristiyanlığın kuzey Avrupa’ya yayılmasıyla At eti yenmesi tamamen ortadan kalktı. Papa tarafından bu yasaklanmıştı.

At Nedir?

Dörtnal ve süratli yaparlar, kişnerler, hayal gücümüzü ve kalplerimizi ele geçirirler. Gerçekten de atların insanlık tarihini değiştirecek pek çok şeyi diğer evcil hayvanlara göre daha fazla yaptıkları söylenir. Bir zamanlar kaşifleri yeni bölgelere ve orduları büyük fetihlere taşımışlardır.

Şöhretli günleri geçmişte kalsa da, bu tek tırnaklı yaratıklar bizi büyülemeye devam ediyor; öyle ki doğası gereği atlar kışkırtıcı ayrıntılarıyla kendilerini ispat ediyorlar. Çocukların, kendi boylarının on katı olan aygırların üzerine binerek hızla yarış yaptıkları, Mongol ya bozkırlarından, tekerlekli sandalyeye mahkum insanların eyer üzerinde yeni bir özgürlük yakaladıkları yine atlardır. Atlara fısıldayanların sanatlarına göz attığımızda, usta binicilerin yumuşak dokunuşlarıyla, vahşi şahlanan bir atı heybetli bir gösteri sanatçısı olarak görürüz.

Günümüzde bildiğimiz at , “ equus coballus” diye bilinen oldukça farklı bir atadan evrimleşerek gelişmiştir. 50 milyon yıldan uzun bir süre önce küçük, Tilki boyutlarında, meyve ve yapraklarla beslenen bir hayvan kuzey Amerika ormanlarına gitti. Vücudunun kavisli arka tarafı omuzdan sadece yaklaşık bir ayak yüksekliğindeydi. Uzun kuyruğu ile küçük, uzun burunlu başı, köpek benzeri bir hayvan görünümü veriyordu. Yumuşak ayakları; her ayak parmağının ucundaki tırnak yerine gelişmiş tek tırnak dışında bir köpeğinkine benziyordu.


İlginçtir ki, modern atlarda bir ayak parmağı tek tırnak haline gelmiş ve diğeri bacağın üst kısmında tümsek izi olarak kalmıştır. Bir asır önce fosil avcıları, bu yaratığın kemiklerini ilk keşfettiklerinde ona atın ilk görünüşü anlamına gelen “eohippus” adını verdiler ve onun günümüzdeki ata öncülük eden evrimsel bir zincirin ilk halkası olduğuna inandılar. Gerçekten de birçok müze ve kitap, atların yavaş yavaş daha büyük hale geldiğini, çok tırnaklılardan modern tırnaklılığa doğru olan değişimini ve sert çayır otlarını öğütebilecek uzun dişleri kazanmasını gösteren sergi ve resimler sunarlar.

Bugünlerde, araştırmacılarda atın evriminin daha detaylı bilgi ve resimleri mevcuttur ve ilk At’a daha az renkli bir isim vermişlerdir. Bugünün atlarının, o daha küçük atalarından geliştiği konusuna katılmakla beraber , gelişim yolunun daha farklı olduğunu düşünüyorlar. Diğer yandan, Paleontolojist’ler atlarının atalarının boyutlarının değiştiğini gösteren fosiller açığa çıkarmışlardır. Yaklaşık bir milyon yıl önce, dünyanın etrafında düzlüklerde, geniş sürüler halinde dolaşan pony boyutlu hayvanlar mevcuttu.

Muhtemelen bugünün vahşi atlarının davranışlarına benzer hareketleri vardı. Akıcı kuyruklarını sineklik ve işaret bayrağı olarak kullanıyorlar, havayı düşmanlarını veya yiyecek sezmek için kokluyorlardı. 10 000 yıldan daha kısa bir süre önce, bu at benzeri türlerin çoğunun nesli Mamut gibi diğer hayvanlarla birlikte tükenmiştir. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, iklim koşulları ya da avlanma olabileceği düşünülmektedir. Tek kurtulanlar Asya’daki atlar (Przewalski atları) ile birkaç çeşit zebra olmuştur. Kuzey Amerika da ise bu atlar tamamen silinmiştir.

1500’lü yıllarda İspanyol kaşiflerince Amerika’ya getirilmiş olan atların başıboş dolaşmaları fırsatı sağlanmış ve zaman içerisinde geniş sürüler üretilmiştir. Bugün bile on binlerce vahşi at Batı Amerika da dolaşmaktadır. Sürülerin kendi yerlerini yok etmelerini engellemek için Amerikan hükümeti her yıl yüzlercesini alıkoyar. Bazı at sahiplerine göre vahşi doğmuş bir ata binme şansını yakalamak bir hayalin gerçekleşmesidir.

Atın en saygı duyulan ve büyüleyici hayvan dostlarımızdan biri olması, çok eski bir ilişkinin devamıdır.