Rüyada İcra Görmek

Rüyada icra görmek, rüyayı gören kişinin, uzak bir akrabasından kalan bir oran mirastan dolayı birtakım sıkıntılar yaşayacağına, bu sıkıntıların uzunca bir vakit devam edeceğine, bu yüzden çok kötü ve sorunlu vakitler geçireceğine, içersinde bulunduğu bir projeden çok zarar göreceğine, işinden çıkarılacağına, ruhsal olarak çok büyük bir çöküş yaşayacağına fakat daha sonra yaşanacak güzel ilerlemeler yardımıyla çok iyi bir duruma geçeceğine rivayet eder.


Rüyada İcra Memuru Görmek
Rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve aile hayatında yaşadığı birtakım hadiselerdan dolayı kendisini çok kötü hissettiğine, bir türlü kendisini toparlayıp yaşama karışamadığına, kendi durumunda yaşayıp gitmeye çalıştığına ve daha kötü bir duruma gelebileceğine alamet eder. Aynı zamanda, rüya sahibinin, sahip bulunduğu bilgi yetenek ve yeteneklere ideal bir işe girip yükselmek amacıyla çok çaba sarfettiğine ve bu hususta başarılı olacağına delalet eder.

Rüyada İcra Kâğıdı Görmek
Rüyayı gören kişinin, kendisini çekemeyen ve zarara uğraması amacıyla sıksık çabalayan insanlar doğrulusunda çok kötü bir oyunun amacıylae çekilmeye çalışıldığına, şayet ilgi etmezse ve doğru adımları atmazsa bu oyun yüzünden çok büyük bir zarar göreceğine ve başının çok kötü bir şekilde sıkışacağına işaret eder.

Rüyada Eve İcra Gelmesi
Rüya sahibinin, eline geçecek olan yüklü bir oran paradan dolayı çevresindeki insanlar ile arasının açılacağına, çok büyük problemler yaşayacağına, içersinden çıkılamaza problemler yaşayacağına, aile bireyleri ile münakaşa yaşayacağına ve çok daha kötü hadiseler yaşayacağına rivayet eder.

Rüyada İcralık Olmak
Rüyayı gören kişinin, iş hayatında