Rüyada Vampir Görmek

Rüyada vampir görmek, her şeye çabuk sinirlenen ve celallenen, en ufak sorunlarda pireyi yorgan yapan kişilere işarettir. Rüyada vampir görmek, stresli ve gergin kişilerin varlığına yorumlanır. Rüyada vampir görmek, rüya sahibinin genç olmasına rağmen hiç bir şeye tahammül edememesine yorumlanır. Rüyada vampir görmek, kişinin işinde yada aile içinde net kararlar alacağına işaret eder. Rüya sahibinin hayatında gözü doymaz, aç gözlü ve verdikçe dahada isteyen kıymet bilmeyen kişinin varlığına delalet eder. Rüya sahibinin hayatında bu kişiler oldukça hep sorunlar yaşanacak ve sorunlar artacaktır.

Rüya sahibi ağzıyla kuş tutsa bu kişilere yaranamaz ve gözlerine dahi görünmesine izin vermezler. Rüya sahibinin çevresindeki bu kişilerin faydası olmadığı kadar zararı daha çoktur. Rüya sahibine hem maddi hemde manevi zararlar verecek ve başını sürekli belaya sokacaktır.Rüya sahibinin aile içinde yaşadığı bu büyük sıkıntılar işine de yansıyacak ve büyük sıkıntılar çekecektir.


Rüyada vampir olmak, rüya sahibinin en yakınlarını kırıp, üzeceği davranışlarda bulunacağına yorumlanır. Rüya sahibinin karşısındakini üzecek sözlerde bulunacağına ve göz yaşı döktüreceğini işaret eder. Rüya sahibinin kötü ithamlarda bulunduğu kişilerden fayda göreceğine delalet eder.


Rüyada vampir tarafından ısırıldığını görmek, rüya sahibinin başkaları tarafından yapılan hatalar yüzünden cezalandırılacağına yorumlanır. Rüya sahibinin hane içinde tartışmalar yaşayacağına, kavgalar arasında kalacağına delalet eder. Rüya sahibi başkasının işlediği suçların günahını çekecek ve manevi zararlar görecektir.


Rüyada vampir öldürmek, rüya sahibinin hanesine neşe getirecek güzel haberlerin yaşanacağına yorumlanır. Rüya sahibinin hayatındaki olumlu gelişmeler neticesinde hem kendisi hemde ailesi rahat bir nefes alacaktır. Kişinin hayatındaki bu olumlu gelişmeler hayra yorulmaktadır. Rüya sahibinin iş hayatında da olumlu gelişmeler olacak ve kazancı biranda artacaktır.

Rüyada vampir saldırısı, rüya sahibinin hayatında önemli yeri olan bir dostuyla ayrılığa düşeceğine delalet eder. Rüya sahibi yakın arkadaşıyla ayrılığa düşmesinin en büyük sebebi ihanete uğramasına yorulur. Rüya sahibinin iş ortaklarıyla yollarını ayıracağına ve yeni işlere atılacağına da delalet eder.

Vampir Nedir?

Vampir, günbatımı ile şafak arasında dirilerek mezarından çıktığına, insanlara saldırıp kanlarını emdiğine inanılan canavardır.

Vampir kültürü Babil’den kalan örneklere dayanır ve yüzyıllar boyunca değişimini inceleyen kapsamlı folklorik tarihsel araştırmalara konu teşkil eder. Kan emme ve öldükten sonra dirilme efsaneleriOrta Çağ’da yayıldı. 1200’lerde İngiltere’de Galli bir din adamı olan Walter Map bir vampirin bütün bir köy ahalisinin kanlarını emmek suretiyle öldürdüğünü iddia etti. Map’ın iddasına göre köyde sağ kalan son kişi kılıcını çekip kana susamış cehennem yaratığının kafasını ensesine kadar ikiye bölmüş ve tehlikeyi sona erdirmişti.

Vampir varlığına inanan bilim insanları vampirlerin kendilerince belirlenen özelliklerini şöyle özetlemişlerdir ; Acıyı en az düzeyde hissederler, vücutlarında özelliklede yüzlerinde çürüğe dayalı hafif çukurluklar ve izler bulunur, göz renkleri sürekli değişim içindedir ve iki göz asla aynı renkte bulunmaz. Beklenmedik zamanda, fark edemeyeceğiniz kadar hızlı ve bir o kadarda güçlü tepkiler verebilirler. Ten ısıları sürekli değişiklik içindedir. Gün ışığından etkilenmezler.(Vampirlerin güneş ışığında yok olduğu fikri Friederich Wilhelm Murnau’nun Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi filminde ortaya atılmış, Popüler kültür ‘e ait modern bir düşüncedir.)Düşünce okuyabilirler bu nedenle onlara karsı koymak imkânsız gibidir. Zekalarını ve güçlerini asla bir kitlenin anlayıcağı bir şekilde dışarıya vurmazlar. Bahsedildiği gibi köpek dişleri ilgi çekici büyüklükte değildir.

Sadece Hıristiyan Avrupada değil çeşitli toplumlarda vampir efsaneleri yaratıldı. Hindistan’da kimi kadınlar , uyurken kana susamış cinlerin saldırısına uğradıklarına inanırlar. M.Ö. 700 yılları civarında yazıldığı tahmin edilen, orijinali Sanskritçe’den pek çok dile ve yerel lehçeye çevrilen bir öykü ve efsane koleksiyonu olan Vikram ve Vampir bu inanışa örnektir. 1001 Gece Masalları’nda dişi vampirlerle ilgili öyküler yer almaktadır. Yeni Gine’nin Camma kabilesinde Ovengua cini ya da Borneo adasındaki Dayak kabilesinde Buau adlı varlık da benzer inanışlara dayanan yaratıklardır.

Tarihçiler vampir kelimesinin Sırpça, Lehçe ya da Türkçe’den türetildiğini öne sürer. Bu efsanenin ayyuka çıktığı ve vampir avlarının düzenlendiği 1730’lu yıllarda Aydınlanmanın ünlü filozofu Voltairekonuya şöyle bir yorum getirir: “Gerçek kan emiciler mezarlarda değil, aramızda. Borsa spekülatörleri, tüccarlar ve işadamları halkın kanını her gün emmekteler. Bunlar kesinlikle ölmüyor ama yaşarken çürüyor.” Karl Marx’ın konuya yaklaşımı ise şu şekildedir: “Sermaye ölü emektir. Ancak canlı emeğin emilmesi ile vampirlere özgü biçimde hayat bulur. Ne kadar emerse o kadar hayat bulur.”

1820’lerde bir eleştirmen “Vampiri olmayan tiyatro yok“ diye veryansın etmiştir. Yazar Sheridan Lefanu‘nun 1872’de yazdığı “Carmilla” adlı öyküyle vampirler, aralarına ilk kez bir kadını almışlar buradan da vamp sözcüğünü türetmişlerdir.

İrlanda’lı yazar Bram Stoker, 1897’de yazdığı “Drakula” adlı eserinde türün bütün mitlerini toparladı ve bu konudaki en iyi klasiği meydana getirdi. Bu kitap vampir efsansinin sinemaya da atlamasına neden oldu. Alman dışavurumcu yönetmen Murnau , 1922’deki ünlü klasiği “Nosferatu” ile sinema tarihindeki ilk vampir filmini çevirdi. 1930’lu yıllarda Hollywood’un en gözde konularından biri vampirlerdi. Sinemanın en tanınmış vampir oyuncusu ise Christopher Lee’ydi. Zaman içinde vampirler pusuya yatmış canavar görünümünden kurtulup şık, baştan çıkartıcı , güzel yaratıklar haline geldi.

Francis Ford Coppola ise Bram Stoker’ın romanından yaptığı özgün uyarlama ile vampirlerin hayatını bir trajedi olarak yorumladı. Stephenie Meyer ‘ın 2005 yılında yazmaya başladığı Alacakaranlık roman serisi (ve 2008’de başlayan film uyarlamalarıyla) vampirler canavarlıktan kahramanlığa terfi ettiler.

Gerçekte vampir diye bir şey yoktur.  Vampir tamamen bilim kurgudan ibarettir. İnsanlar filmlerde çok fazla gördükleri olayları bir yerden sonra gerçek sanmaktadırlar.