Rüyada Zorla Evlendirilmek

Rüyada zorla evlendirilmek, insanlarla ters düşmeye, münakaşa etmeye, düşünce ve görüş ayrılıkları içerisine girmeye işaret eder. Rüyayı gören kişinin doğrularının, bazı kimselere ters gelmesi nedeniyle o kişilerle yollarının ayrılacağına tabir edilirken bir diğer yandan da rüya sahibinin iyi geçindiği insanlarla yaşayacağı tatsızlıklar nedeniyle birbirlerine karşı seslerin yükseleceğine ve karşılıklı olarak gönül kırıklıklarının yaşanacağına tabir edilir.

Rüyayı gören kişinin canının sıkılmasına, huzurunun, neşesinin ve keyfinin kaçmasına neden olacak bir takım sorunların baş göstereceği anlamına gelir. Rüya sahibinin en güvendiği, en inandığı ve en sevdikleri ile arasına mesafe girecek bir takım sorunlar yaşayacak, bu nedenle de onlarla uzak olma kararı alacak ve bundan da hiç pişman olmayacak demektir.

Bir kişinin rüyasında zorla evlendirilmek istenmesi o kişinin gülen yüzünün solmasına, moralinin bozulmasına ve suratının asılmasına neden olacak haberler alacağına ya da sözler işiteceğine yorulur. Rüya sahibinin kendisi hakkında edilen yalan yanlış sözleri işiteceğine ve bu yüzden çevresindekilere gönül koyacağına alamet eder. Bu durumda rüya sahibinin gönlünü almanın hiç de kolay olmayacağı yorumu yapılır.


Rüyayı gören kişinin esasen hiçbir şekilde alakası olmadığı bir konudan sorumlu tutulacağına bu olayın da onu çok üzeceğine, ağlatacağına ve yıpratacağına delalet eder. Rüya sahibinin suçsuz olduğunu ispat etmesi zaman alacağı gibi, sinirlerini de alt üst edecek ve suçsuzluğu ortaya çıkınca da özürler nafile kalacaktır diye yorumlanır.

Rüya sahibinin kendi iradesi ve kontrolü dışında bir takım sorunların ve sıkıntıların içine çekileceğine rivayet edilir. Kişi, onay vermediği ve istemediği bazı durumların ortasında kalacak ve bazı kimselerle karşı karşıya gelecek demektir.

Rüyada zorla evlenmek, istenmedik olaylarla uğraşmak, hoş karşılanmayan durumların içine düşmek ya da çekilmek anlamına gelir. Kişinin yakın çevresinden gelen bir isteği kıramaması neticesinde, kendisiyle hiç alakası olmayan bir konuya müdahil olacağını, bir anda huzurunu ve hayat düzenini bozacağını ifade eder. Zorla evlendiğini gören kişi bekarsa, gönül ilişkisi yaşadığı kimseye karşı saygısını, sevgisini yitirecek demektir. Duygulardaki azalma yüzünden kendini geri çeken kişinin karşı tarafı kırmamak için sürekli kendisiyle savaştığını, giderek psikolojik olarak daha gergin biri haline geldiğini de bildirir. Evli birinin eşi dışında biriyle zorla evlendiğini görmesi, geçmişten kalan bir gönül ilişkisinin yeniden ortaya çıkacağını ve bu kişiyle yapılacak görüşmeler yüzünden evliliğinde şüphe uyandıracak hareketlerinin fark edilerek sorunlar yaşanacağının ifadesidir. Zorla evlenmek kısmetleri beğenmemek, sürekli daha fazlasını istemek manasına da gelir.

Çalışılan işte mutsuz olmak, işi sürdürmekte zorlanmak ve sürekli daha farklı alanlarda var olmak istemek demektir. Rüya sahibinin kendi hayatının kontrolünü ele almak konusunda ailesiyle yaşadığı ikiliklere ve fikir çatışmalarına alamet ettiği gibi, hane içindeki sorunların evlilik üzerinde de olumsuz etkiler bıraktığına tabir edilir. Genç kimseler için aşırı baskıcı aileleri nedeniyle hatalı kararlar vereceklerine ve sonradan hem kendilerinin, hem de ailelerinin sonuca üzüleceklerinin delaletidir.

Rüya sahibinin çile dolu bir hayatı olduğunu, bir türlü yüzünün gülmediğini, hayat şartlarının zor olmasının yanı sıra, maddi anlamda da bir türlü iki yakasının bir araya gelmediğini bildirir. Pek çok sorunla aynı zamanda uğraşmanın kişiyi yıprattığını tabir eder.

Evlilik yaşantısında mutlu olunmadığını bildirdiği gibi, özel hayatında istediği gibi ilişkiler yaşayamayan kimselerin gördükleri olağan rüyalardandır. Diğer yandan zorla evlenmek, kendi isteklerini hayata geçirememek, sürekli başkalarına bağımlı kalmak yüzünden özgür hissedememek manasına da gelir.


Rüyada zorla evlenmek, hoş karşılanmayan durumlara uğramak ve istenmeyen olaylarla uğraşmak manasına gelir. Bu durum aslında kişinin temiz kalbinden dolayı kaynaklanan bir şeydir. Hiç kimsenin ricasını kıramam ısı ve bundan dolayı kendisini üzülmesi anlamındadır. Bazen de kendisiyle hiç alakası olmayan bir durumun içerisinde kendisini bulması ve bundan dolayı huzurunun kaçmasına işarettir.   Rüyada zorla evlenmek, eğer rüyayı gören kişi evli birini sevip eşinden başka biriyle evleniyorsa bu kişinin eski ilişkisini unutamadığını gösterir. Bundan dolayı huzurunun bozulacağına ve bu konuda kendini sıfırlaması gerektiğini vurgular.

Rüyada zorla evlenmek

Rüyada zorla evlenmek, rüya sahibinin kalbinin çok temiz olduğunu ve etrafında herkesin iyiliğini istediğini ifade eder. Kimseyi kıramadığı nede kimseye hayır diyemediği ne yorumlanır. Karşı tarafı kırmamak ve bundan dolayı hep kendini üzülmesi demektir. Bundan dolayı hep üzülen taraf kendi olduğu anlamına gelir. Kendi içerisinde bir savaş içinde olduğunu ve bunu çözemediğini yorumlanır. Rüyada zorla evlenmek bazen de isteksiz olduğu bir işin üzerine gitmesi demektir.

Rüyada zorla evlendirilmek, kişinin istemediği bir şey de zorlanması anlamına gelir. Bundan dolayı da canının sıkıldığını ve çözüm aradığında işarettir.

Rüyada zorla evlendirilmek istenmesi, rüya sahibinin aile içerisinde verdiği kararlara saygı duyulmadığını gösterir. Kişinin kendisinin de bir birey olduğunu ifade etmek istediğini ve bundan dolayı sıkıntıda olduğunu rüyasına yansımasıdır.

Rüyada tanımadığı biriyle zorla evlenmek, bu rüya görüldüğü gibi tamir edilmez. İş hayatında olan sıkıntılara ve istediği mevkiye gelememeyi ifade eder.

Rüyada zorla evlendirilmek istendiğini görmek, genç kimseler için bu rüya aşırı baskıcı bir ailesinin olduğuna yorumlanır. Hatalı kararlar vererek hem kendisini hem de ailesini üzeceği yönündedir.

Rüyada zorla evlenmekten vazgeçmek, bu rüyayı gören kişi bekar ise sevdiği kişiyle arasında bazı anlaşmazlıklar çıkacağına delalettir. Bundan dolayı üzüleceği manasına gelir.

Rüyada küçük yaşta zorla evlenmek, rüya sahibinin çok zor şartlarda yaşadığını gösterir. Kişinin yıprandığını ve bir türlü iki yakasını bir araya gelmediği ne tabir edilir.

Rüyada zorla evlendirilmeye çalışmak, gören kişinin kısmetleri beğenmediğini her zaman daha iyisini aradığı manasındadır. Bundan dolayı ailesiyle arasında problemleri olduğunu ifade eder.

Rüyada zorla evlenmek islami, yorumunda kişinin her zaman kendinden çok başkalarını düşündüğünü anlamına gelir. Bundan dolayı hanesinde bile huzursuzluk yaşadığına işarettir.

Rüyada zorla evlenmek diyanet, yorumu rüya sahibinin güzel işlere vesile olacağını ifade eder. Fakat her zaman önce başkalarını düşündüğünden kendisinin mutsuz olacağını gösterir, bundan dolayı mantıklı hareket ederek daha iyi işler yapmasını vurgular.


Rüyada zorla evlendirilmeye çalışmak her yeni güne daha bir istekle ve farklı bir enerjiyle uyanacağına, güzel günler geçireceğine, lüks, konfor içinde olacağına delalet etmektedir.

Rüyada zorla biriyle evlenmek herkes tarafından çok sevilen bir kişi olunacağına, özellikle hasta insanlara el uzatıp, dertlerine derman arayacağına ve iyilik dolu kalbiyle övgü alıp, allah’ın sevdiği kulları arasına gireceğine rivayet etmektedir.

Rüyada eski sevgiliyle zorla evlenmek yeni bir işe geçiş yapılacağına ve bol paralı bir döneme girileceğine, kendisine olan özgüveninin de artacağına rivayet eder.

Rüyada biriyle zorla evlenmek yetkili bir göreve atanacağına, kendini dünya malları edinmeye vereceğine tabir olunur.

Rüyada başkasıyla zorla evlendirilmek sıkıntılardan kurtulmaya, önünün açık olacağına, gelecekte yüzünün güleceğine işarettir.

Rüyada başkasıyla zorla evlenmek büyük maddi kazanç elde edileceğine, hayırlı yeniliklerle ve değişikliklerle karşılaşacağına, rızkının genişleyeceğine delalettir.

Rüyada zorla evlendirilmek neşe içinde olacağına, verimli ve bereketli işler yapacağına alamet eder.

Rüyada evli biriyle zorla evlendirilmek aile hayatının gün geçtikçe daha kötü bir hal alacağına, yaptığı işlerde kişinin iyi niyetinin suiistimal edileceğine, sorunlarını halletmeyi başaracağına yorulur.