Rüyada Kusmak

Rüyada Kusmak gevezeliğinizin başınıza dertler açacağına ve zor duruma düşeceğinize işarettir. Kan kusmak, beklemediğiniz bir anda bir hastalığa yakalanacağınıza yorulur.

Kusmak, her türlü işte ya da girişimde hiç düşünmeden adımlar attığınıza işarettir. Sergilediğiniz bu davranış hayatınızın belirli bölümlerinde sizi zorlayabilir ve başınızın derde girmesine neden olabilir. Rüyada kustuğunu gören kişi oturup düşünmeli ve kendisine çeki düzen vermelidir. İleride zor duruma düşmek istemiyorsanız bunu mutlaka yapmalısınız.

Rüyada kusmak, farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Genel olarak rüya sahibini bekleyen sıkıntılı döneme işarettir. Rüyayı gören kişinin harama el uzatma isteğinde olacağı gibi düşüncesizce davranmasından dolayı başının derde girmesine de yorumlanır. Başka bir yoruma göre rüyada kusmak, fakir olan kişiler için de zenginliğe yorumlanmaktadır.


Rüyada kustuğunu görmek, pek hayırlı bir şekilde yorumlanmaz. Rüyayı gören kişinin yakın bir zaman içerisinde herhangi bir durumdan dolayı kötü zamanlar geçireceğine ve sıkıntıların yakında olduğuna işaret eder. Ayrıca rüyasında kustuğunu gören bir kimsenin yakın zaman içerisinde ciddi bir hastalık geçireceğine ve bu yüzden acılı ve sancılı bir dönemin kendisini beklediğine yorumlanır. Kusma bazı rüyalar için ise pişmanlık ve işlediği bir suçtan dolayı tövbe etmeye işarettir. Günahkar bir kişinin böyle bir rüya görmesi yaptıklarını fark ederek yakın zaman içerisinde tövbe edeceğine tüm işlediği günahlardan dolayı suçluluk hissedeceğine tabir edilir. Ayrıca rüyada kustuğunu gören bir kişi zorlanacağını düşündüğü bir işten dolayı büyük kolaylık yaşayacağına ve tüm işlerini oldukça basit bir şekilde halledeceğine işaret eder.


Rüyada kan kusmak, kişi rüyasında hasta ve bitkin bir şekilde kan kustuğunu görürse bu rüya o kişi için çeşitli şekillerde yorumlanmaktadır. Genel olarak kan kusmak pek hayırsız bir şekilde yorumlanmaz. Çeşitli şekillerde kazanılan bir malı ifade eder. Aynı zamanda rüya sahibinin yakın zamanda bir çocuğu olacağı söylenmektedir. Kan kusmak genel olarak evlat sahibi olmaya tabir edilir.

Rüyada acı safra kusmak, gören kişinin eski zamanlarda işlediği günahlardan dolayı bir ceza alması ve bu cezanın etkisi ile yeni kötülüklerden ve günahlardan sürekli olarak kaçındığı anlamına gelmektedir. Yani genel olarak kişinin daha önceki geçmişinden ders alarak yaşadığı anlamına gelmektedir.

Rüyada yenilen şeyleri kusmak, gören kişinin rüyasında yediği şeylerin tamamını kusması o kişinin malından ve hayatındaki bazı maddi değerlerden kayıp yaşayacağı anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin daha önceden yemiş olduğu şeyleri olduğu gibi çıkarması elinde bulunan mallarının bir kısmının çeşitli nedenlerden dolayı elinden çıkacağı anlamına gelmektedir. Genel olarak maddi değeri olan cisimlerin kaybedilmesine işaret eder.

Rüyada kustuğunu yemek, gören kişi için farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Genel olarak kişinin yapacağı bir hayırdan son anda vazgeçerek sevap işlemek istemediği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda kişinin düşündüğü tüm iyiliklerden vazgeçerek o dönemde iyilik yapmayacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada sarhoş olup kusmak, rüya sahibinin cimri olduğu şeklinde yorumlanır. Bu rüya kişinin cimri olduğuna malını çocukları ve ailesi için harcamak yerine onların ihtiyaçlarını karşılamamayı tercih ettiğine işaret eder. Ancak rüya kişinin bu durumdan dolayı son yıllarda pişmanlık yaşadığına işaret eder.

Rüyada leğene kusmak, kişinin leğenin içerisine eğildiğini ve kustuğunu görmesi o kişi için çeşitli şekillerde yorumlanmaktadır. Genel olarak bu kişinin günahkar bir kişi olduğu ve bu şekilde günahlarından arınmak istediği sonucu çıkartılabilir. Günahkar olan bir kişinin tüm günahlarından arınmak için tövbe edeceği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bu rüya evli kişiler için çeşitli anlamlara yorulabilir. Gören kişinin eşinin kendisinden habersiz haram mal kazandığı anlamına gelebilir.

Rüyada kusmak görmek : Ağzından laf kaçırarak gizlenmesi gereken şeyi söyleyerek veya olamayack bir laf ederek güç durumda kalacağına.

Rüyada kan kustuğunu görmek : Zenginliğe, çocuğa.
bir diğer yoruma göre ; gurbette bulunan yakın bir akrabanızın geri döneceğine.
bir diğer yoruma göre ; yakalanacağı bir hastalık nedeniyle malul olacağına.

Rüyada kusmak istediği halde kusamadığını görmek : Hasta olacağına.

Rüyada kusan insanlar görmek : Yanlış bahane ve bilgiler ileri sürerek yardım isteyen insanlara karşı daha uyanık olmanız gerektiğine.

Bir kadının piliç kustuğunu ve pilicin havalandığını görmesi : Bir akrabasının hastalanacağına bu duruma fazlasıyla üzüleceğine.
bir diğer yoruma göre ; işlerinin ters gideceğine bu durumdan hoşnutsuz olacağına.

Rüyada kustuğunu temizlediğini görmek : Yaşadığınız tüm sıkıntı ve sorunlardan kurtulacağınıza.
bir diğer yoruma göre ; yaptığınız kötü ve zalimce şeylerden pişman olup tövbe edeceğine.

Rüyada kan kustuğunu görmek : Beklenmedik bir anda ağır bir hastalığa yakalanacağına.
bir diğer yoruma göre ; İçinde kötü bir şeylerin olacağına dair bir his taşıdığına.
bir diğer yoruma göre ; ev içinde çocuklar nedeniyle rahatsızlık yaşadığına.

Rüyada bal kustuğunu görmek : Sağlıklı yaşadığına.

Oruç tutan birinin rüyasında kustuğunu ve kusmuğunu yaladığını görmesi : Borçlarını ödeme kudreti olduğu halde ödemediğine.

Rüyada süt kustuğunu görmek : İslamdan yüz çevirdiğineç

Rüyada birinin kustuğunu görmek : Çok başarılı ve iyi çalışmalarınız sayesinde sevilen, saygı duyulan, yardım sever ve akıllı biri olduğuna.

Rüyada midesindekilerin hepsini kustuğunu görmek : Helak olacağına.

Rüyada zorlukla kustuğunu görmek :
a-) rüyayı gören hastaysa ; vefat edeceğine.
b-) rüyayı gören hamileyse ; düşük yapacağına.

Rüyada Yemek Kusmak: Rüya sahibinin elde edeceği mala yorumlanır.

Rüyada Süt veya Bal Kusmak: Rüya sahibinin duyacağı pişmanlığa işarettir.

Rüyada Şarap Kusmak: Rüya sahibinin tövbe edeceğine işarettir.

Rüyada Yılan Kusmak: Rüyayı gören kişinin ecelinin yaklaştığına yorumlanır.

Rüyada birinin üzerine kustuğunu görmek : Çevresinden birine zararı dokunacağına.

Rüyada kusturduğunu görmek : Gönül ilişkilerinizden kaynaklanan zor bir duruma düşeceğinize.


Rüyada kendi üstüne kustuğunu görmek : Güç durumda kalacağına.

Rüyada leğenin içine kustuğunu görmek : Günahlarından tövbe edeceğine.

Rüyada kustuktan sonra rahatladığını görmek : Geçici bir sorun veya rahatsızlığa.

Rüyada sarhoş olup kustuğunu görmek : Cimri biri olduğuna, malını çocukları ve ailesinin gereksinimlerini karşılamak için harcamak yerine aşırı bir birikime yöneldiğine.

Rüyada kustuğunu yeniden yediğini görmek : Birine bağışladığınız malı pişman olarak geri isteyip alacağına.

Rüyada safra kustuğunu görmek : Eski zamanlarda işlediğiniz günahlar için tövbe etmeniz gerektiğine.

Rüyada kolay kustuğunu görmek : Sapıklıktan kendi isteğiyle tövbe ettiğine.


Rüyada Kusmak, bu rüya genellikle pek hayırlı bir rüya olarak yorumlanmaz. Rüya sahibi için hiç hayırlı değildir, hatta yakın bir zaman içerisinde yaşayacağı kötü bir durumdan dolayı hem sıkıntılı hem de kötü günler geçireceğine rüya delalet etmektedir. Ayrıca rüya sahinin kısa bir zaman içinde çok ciddi bir hastalık geçireceğine, bu yüzden hem sancılı hem de çok acılı günleri yaşayacağı dönemin kendisini beklediği yönünde rivayet edilmektedir. Rüyada kusmak, bazen rüyayı gören kişi için önceden işlemiş olduğu bir suçtan dolayı tövbe etmesine ve pişmanlık duymasına tabiri olunmaktadır.

Dünya hayatında günahlar işleyen birisi eğer rüyada kusmayı görür ise, yapmış olduğu bütün kötülüklerin farkına vararak kısa zaman içerisinde tövbe etmesine ve yapmış olduğu bütün günahlarından dolayı suçluluk duymasına işaret etmektedir. Bazende rüyayı gören kişi için iş hayatında zorlanacağını düşündüğü bir işi oldukça kolay ve çok basit bir şekilde hemen halledeceğine bu rüya delalet etmektedir.

Rüyada Kusmak, pek hayırlı olarak görülmeyen bu rüya bazı tabircilere göre zor olan işlerin altından kalkılmasına, kederden ve gamdan kurtulmaya, işlenen günahlardan dolayı tövbe etmeye ve pişmanlık duymaya ve rüyayı gören kişiye verilmiş olan emanetin yeniden sahibine iade edilmesine tabiri yapılmaktadır.

Başka bir tabire göre de, rüya sahibinin daha önceden haksızlık yaparak almış olduğu bütün malları sahiplerine vermesi şeklinde tabir edilmektedir. Haram yollar ile kazanılmış olan mala, doğru yoldan sapılmasına, günahkar olması şeklinde tabiri yapılır. Diğer yoruma göre rüyada kusmak, zengin olan birisi için mallarının zarar uğramasına, fakirler için ise, hayırlara vesile olarak rivayet olunur.

İslami Tabire Göre Rüyada Kusmak, çoğunlukla rüya sahibinin tövbe ederek Cenab-ı Hakka yönelmesi şeklinde yorumu yapılmaktadır.


Ayrıca haksız kazanılan malın ve paranın eski sahiplerine ulaşmasına ve onlardan af dilemesine delalet etmektedir. Bazen rüya sahibi tövbe etse bile yine günahkar olmaya devam edebilir. Eğer rüyasında kustuğunu gören bir kimse hasta ise, yakın bir zaman içerisinde ölür. Bir rivayete göre rüyada kusmak cimrilik olarak da tabiri yapılmaktadır. İslami tabire göre rüyada kusmak, rüyayı gören kişinin hiç düşünmeden hareket etmesine, yaşanan bir durumdan dolayı zor bir duruma düşmesine rivayet olunur. Çünkü rüyada kusmak pek iyi sayılmamaktadır. Ayrıca rüyayı gören kişinin, sağlığının bozulmasına ve daha önceden konuştukları hakkında canının çok sıkılacağına da delalet etmektedir.

Diyanetin Yorumuna Göre Rüyada Kusmak, rüya sahibinin tövbe etmesine, üzüntülerini arkasında bırakmasına, pişmanlık duymasına, kendisinde olan emanetleri iade etmesin, gizli kapaklı olan işlerin açılmasına ve zarar görme şeklinde yorumu yapılmaktadır. Ulemanın tabirine göre bu rüya bazen rüya sahibi için hem saadet hem de mutluluk anlamına gelmektedir. Rüyayı gören kişinin başına gelen zor işlerin hallolmasına delalet eder. Eğer kişi rüyasında zor kustuğunu görür ise, kendisi için azaba duçar olmaktadır.

Rüyada kustuğunu gören hamile bir kadın ise, hemen çocuğunu düşürür. Rüya sahibinin şimdiden sonra salih bir adam olmasına ve tövbekar olmaya delalet etmektedir.  Rüyada kusmak, rüya sahibinin istemeden ağzından gizli bir sırrı ifşa etmesine ve hiç olmayacak bir yerde yersiz bir laf etmesine bu yüzden de çok zor bir durumda kalmasına yol açmaktadır. Rüyada kusmak kişinin hayatında yeni koşullara, güçlüklere dayanamadığı için tepki göstereceği şeklinde yorumu yapılmaktadır.