Rüyada Ölü Gömmek Görmek

Rüyada ölü gömmek, hayra yorumlanmaz. Rüya sahibinin sıkıntılı günler yaşayacağına ve çok üzüleceğine işarettir. Maddi sıkıntılara, sağlık sorunlarına ve ayrılığa yorumlanmaktadır.

Rüyada ölü gömmek, iki farklı şekilde yorumlanmaktadır. İlk olarak, çok fazla zorlukla karşı karşıya kalacağınıza, ikinci olarak beklemediğiniz bir yerden para geleceğine ya da size miras kalacağına işarettir.

Rüyada ölü gömmek, rüya sahibinin tutsaklığına yorumlandığı gibi sağlık sorununa ve maddi kayıplara da yorumlanmaktadır. Başka bir yoruma göre rüyada ölü gömmek, dedenizden veya babanızdan size miras kalacağına işarettir.

Rüyada ölüler görmek, rüya sahibinin mutlu ve huzurlu olacağına yorumlanmaktadır. Rüya her ne kadar kötü olsa da anlamı tam tersi mutluluk ve sevinç demektir.

Rüyada Ölülerle Konuşmak: Sağlık sorunu yaşıyorsanız şifa bulacağınıza, borçlarınız varsa ödeyeceğinize yorumlanmaktadır.

Rüyada Ölülerin Dirildiğini Görmek: Hayatınızın olumlu bir şekilde değişeceğine işarettir.

Rüyada ölüler görmek, rüyada görüldüğü kadar kötü yorumlanmaz. Rüya sahibinin mutlu olacağına ve hayatında beklenmedik, olumlu değişimler yaşanacağına işarettir. Yine rüyada ölüler görmek, özlediğiniz insanlara kavuşacağınıza yorumlanır.

Rüyada ölüler görmek, uzun süredir ayrı olduğunuz kişilerle bir araya geleceğinize, işlerinizin düzeleceğine, mutlu olacağınıza ve değişime ayak uyduracağınıza yorumlanmaktadır. Bu rüyadan sonra hayatınız fazlasıyla hareketlenecek.

Rüyada ölü görmek, uzun ömre yorulur.

Rüyada Ağlayan Ölü Görmek: O ölünün huzur içinde ölmediğine yorulur.

Rüyada Gülen Ölü Görmek: Vicdanınızın rahatlayacağına işarettir. Aynı zamanda o kişinin ahir zamanda da rahat olduğu anlamına gelir.


Rüyada Ölünün Kaçtığını Görmek: O kişinin uzun yıllar yaşayacağına işarettir.

Rüyada Ölü ile Gezmek: Dini görevlerinizi yerine getirdiğinize işarettir.

Rüyada Ölü ile Sohbet Etmek: Gördüğünüz ölü sinirliyse kötü habere, neşeliyse iyi habere işarettir.

Rüyada Ölünün Dirildiğini Görmek: Elinizden çıkacak ve size zarar ettirecek bir mala işarettir.

Rüyada Kendi Ölünüzü Evinizde Görmek: Dürüst olmanız karşılığında isteklerinize kavuşacağınız anlamına gelir.

Rüyada Ölü Bir Kadının Doğurduğunu Görmek: Sevdiklerinizden alacağınız bir habere yorulur.

Rüyada Ölüp Yeniden Dirildiğinizi Görmeniz: Uzun ömrünüz olduğuna ancak aile içinde çok da huzurlu olmayacağınıza yorulur.

Rüyada Bir Ölünün Sizi Mezara Çektiğini Görmek: Dünyevi günahlardan kurtulmaya ve ahir zaman için bir şeyler yapmanız gerektiğine bir uyarıdır.

Rüyada Ölüyle Fiziksel İlişkiye Girdiğini Görmek: Bir konuyla ilgili olarak bütün ümitlerinizi yitireceğinize ancak bir süre sonra konunun tekrar gündeme gelmesiyle o konunun hallolacağına işarettir.

Rüyada Bir Ölüyü Dövdüğünüzü Görmek: Ölmüş olan bir arkadaşınızın borçlarını ödeyeceğiniz anlamına gelir.

Rüyada Ölüyü Öpmek: O kişinin bıraktığı maldan faydalanacağınız anlamına gelir.

Rüyada Kendi Elbiselerinizi Bir Ölünün Üzerinde Görmek: Malınıza veya birikiminize gelecek zarara işarettir.

Rüyada Bir Ölünün Tekrar Öldüğünü Görmek: O ölünün yakınlarından kendisiyle adaş olan bir kişinin ölümüne yorulur.

Rüyada Bir Ölüyü Andığınızı Görmek: Uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızı ziyaret edeceğiniz anlamına gelir.

Rüyada Ölmüş Babanızın Dirildiğini Görmek: İsteklerinizin tümüyle yerine geleceğine işarettir.

Rüyada Ölmüş Annenizin Dirildiğini Görmek: Tüm dertlerinizden kurtulacağınıza ve huzura ereceğinize işarettir.

Rüyada Ölmüş Kardeşinizin Dirildiğini Görmek: İyi bir makam elde edeceğinize işarettir.

Rüyada Ölmüş Çocuğunuzun Dirildiğini Görmek: Zor zamanlarınızda gerçek dostlarınızın yardımınıza koşacağına işarettir.

Rüyada Ölmüş Akrabanızın Dirildiğini Görmek: Oldukça önemli bir makama terfi olacağınıza, saygınlığınızın ve itibarınızın artacağına işarettir.

Rüyada ölü görmek, rüya sahibinin o zaman ki ruhsal durumuna bağlı olarak yorumlanmalıdır. Rüyada ölü taşımak, devlet işlerine girişileceğine ve bunun bir şeref olarak görüleceğine işarettir. Rüyada ölüyle arkadaş olmak, hem iş hem de özel hayatla ilgili yapılacak yolculuklara veya alınacak hayırlı haberlere işarettir. Rüyada ölünün elini tutmak, iş hayatında yapılmak istenenlerin, ümidin kesildiği anda gerçekleşeceğine işarettir. Rüyada ölüyü çıplak görmek, arkadaş çevresinin veya oturulan semtin kötülüklerle dolu olduğuna işarettir.

Rüyada ölü görmek, rüya sahibinin ruhsal durumuna veya o günkü hayat şartlarına göre yorumlamak gerekir. Bu tarz rüyalar, oldukça derin rüyalardır. Rüyayı gördüğü sırada sinirli ve gergin olması, rüya gören kişinin daha sakin ve ılımlı olması gerektiğine işarettir.

Rüyada ölü görmek, değişime veya rüya sahibinin alacağı hayırlı haberlere de işarettir. Halk arasında, rüyada ölü görmek, gören kişinin ömrünün uzadığına yorumlanır.

Rüyada ölü yaktığını görmek : Düşmanlarının iş çevresindeki etkisini azaltmaya çalıştıklarına.

Rüyada kulak ağrısı çeken bir ölü görmek : Dünyada kötü sözler dinle­diği için çile çektiğine.

Rüyada öldüğünü ve cenazesinin yakıldığını görmek : Girişimlerinde belirgin bir biçimde başarısızlık yaşadığına.

Rüyada ölmüş bir kimsenin ölme­diğini söylediğini görmek : O kişinin ahirette rahat olduğuna veya şehitlik merte­besine ulaştığına.

Rüyada cinsel organında sancı olan bir ölü görmek : Hayattayken aile ve akraba­larıyla ilişkisi olan kimselere düşman­lık ettiği için ceza gördüğüne.

Rüyada ölen birini dövdüğünü görmek : Kaybettiğiniz bir eşyanızın geri geleceğine.
bir diğer yoruma göre ; ölen bu kimse için dua ettiğine.

Rüyada bir ölüyle beraber aynı yorgan al­tında yattığını görmek : Hastalandık­tan sonra şifa bulacağına.

Rüyada bir ölünün sevinçli bir hal­de evine girdiğini görmek : Sadaka vermeye, sevap kazanmaya ve o ölü için yapılan duaların kabul olacağına.

Rüyada bir ölünün kendisini davet ettiğini görmek : Uzun bir ömre sahip olduğuna.

Rüyada ölen kişiyle helalleştiğini görmek : Yaptığınız bazı kötü şeyler yüzünden üzüntü duyacağınıza.

Rüyada tanınan bir ölünün tekrar öldüğünü ve arkasından ağlandığı­nı görmek : Akrabalardan birini kay­bedeceğine.
a-) arkasından ağlayan ol­mazsa ; bir akrabasının evleneceğine.

Rüyada bir ölüyü öfke içinde gör­mek : O kişinin vasiyetinin yerine getirilmediğine.

Rüyada bir ölünün deniz vb. yerde boğulduğunu görmek : Azap çektiği­ne.

Rüyada ölünün arkasından ağladığını görmek : Canınızı sıkacak bir mekana gireceğinize.
a-) gösteriş için yapmışsa ; günahlarının arttığına.

Rüyada ölülerin evlerine döndüklerini gör­mek : Hapisteki kimse için kurtuluşa, kıtlıktan sonra bolluğa.

Rüyada ölülerle birlikte yaşadığını, onlarla güzel vakit geçirdiğini gör­mek : Uzak bir yola gideceğine.

Rüyada bir ölünün aniden tek­rar öldüğünü veya öleceğini bil­dirdiğini görmek : Sıkıntıya, bazan da ani bir ölüme.

Rüyada ölmüş olduğunu görmek : Ahlaken bozulduğuna.

Rüyada bir ölüyü sarhoş görmek : Hem rüya sahibi hem de ölü için iyi sayılmayan bir rüya olduğuna.

Rüyada birinin öldükten sonra gül­düğünü, sonra ağladığını görmek : Kötü bir şekilde öldüğüne.

Rüyada bir ölüye yol gösterdiğini görmek : İlim ve hikmet sahibi olmaya, insan­ları doğru yola davet etmeye.

Rüyanda ölümsüz olduğunu görmek : Sabit fikirli olduğuna ve yeniliklere açık olmadığına. Bu durumun hayatınızda ilerleme kaydetmenizin de önüne geçtiğine.

Rüyada minder üzerinde oturup bir ölüyle kucaklaştığını görmek : Uzun bir ömre.

Rüyada bir ölünün yüzünü siyah gör­mek : Kötü bir şekilde öldüğüne.

Rüyada bir memurun bir ölünün kendi mekanına oturduğunu gör­mek : Görevden alınacağına veya vefat edeceğine.

Rüyada ölen birine bir şey verdiğini görmek : Elinizde olan maddi imkanların azalacağına.

Rüyada bir kadının ölüyle evlendiği­ni görmesi : Vefat edeceğine.

Rüyada bir ölüyü namaz kılarken görmek : O kişinin yaşarken çok iba­det yaptığına, ahirette ferahlık içinde olduğuna.

Rüyada bir ölünün ata bindiğini, kılıç kuşandığını veya elbise giydi­ğini görmek : Doğru yoldan ayrılma­ya.

Rüyada ölüm haberi aldığını görmek : Amaçlarınız doğrultusunda verdiğiniz kararların sizi tam tersi yöne götüreceğine.

Rüyada bir ölünün koştuğunu gör­mek : Ferahlayacağına.

Rüyada bir ölüden haber aldığını görmek : Alınan haberin aynen gerçekleşeceği­ne.

Rüyada ölünün bir kalede veya zırhlar içinde olduğunu görmek : Rahat ve huzura.

Rüyada birinin öldüğünü görmek : Etrafınızda olumsuz yorumları ve olumsuz tavırlarıyla enerjinizi çalan birinin olduğuna.
a-) rüyada ölen tanımadığı bir kadınsa ; işlerinde biraz sıkıntı olacağına, gelirini kaybetmeyeceğine ancak kısa süreliğine azalma olacağına.

Rüyada güler yüzlü ve sükunet içinde bir ölü görmek : Kendisi için yapılan ha­yırlara memnun olduğuna.

Rüyada bir ölünün yeşil elbiseler içinde olduğunu görmek : O kimsenin şehit olarak vefat ettiğine.

Rüyada ölünün kendine çirkin söz­ler söylediğini görmek : Günah işle­diğine.

Rüyada birinin ölüm ilanını görmek : Yaşamınızda olan değişimlere.

Rüyada tanıdığı ölülerin kabirlerin­den sevinç içinde kalktıklarını gör­mek : Şansın açılmasına, ümidini kesti­ği işlerin gerçekleşeceğine.

Rüyada bir ölüyle tartıştığını gör­mek : Günaha gireceğine.

Rüyada hasta veya ölüme ilişkin hiçbir belirti olmadan öldüğünü görmek : Çok uzun yaşayacağına.

Rüyada ölen birinin sizi öptüğünü görmek : Aile tarafından gelecek paraya.

Rüyada ailesinden ölmüş bir kimse ile tartıştığını görmek : Bir dost ile dargınlığa.

Rüyada bir ölünün zengin olduğu­nu görmek : Hayıra, fakir görmek ise şerre.

Rüyada birinin vefat ettiğini, hal­kın onu iyilikle andığını görmek : Hayırlı işler yaptığına.

Rüyada ölü taşıdığını görmek : Devlet kapısında olan işlerinizin yolunda gideceğine.
bir diğer yoruma göre ; memuriyete geçiş yapacağınıza.

Rüyada uykuda hasta olmaksızın öldüğü­nü görmek : Uzun bir ömrünün olacağına.

Rüyada meçhul ölülerin mezarları üzerin­de durduklarını görmek : O bölgede çıkacak bir karışıklığa.

Rüyada vefat edip kabre götürül­düğünü görmek : Uzak bir yere yol­culuk yapacağına.

Rüyada ölünün güldüğünü görmek : Vicdanının rahat olduğuna.

Rüyada bir eşyanın üzerinde in­san veya hayvan ölüsüne ait bir şey görmek : O eşyanın bozulacağına veya kaybolacağına.

Rüyada bir ölünün dirilerle bera­ber namaz kıldığını görmek : O in­sanların ibadette kusur işlediklerine.

Rüyada ölünün bir şey satın aldığın veya sattığını görmek : O maddenin azalacağı­na.

Rüyada ölü hayvan görmek : Karakterinin bir parçasını temsil ettiğine, büyük olasılıkla sizin hoşlanmadığınız bir parçadır.
bir diğer yoruma göre ; daha dengeli bir kişilik sergilemek istediğinize.

Rüyada ölünün elbisesinin yı­kanmasını istediğini görmek : Onun sadakaya, duaya vb. ihtiyacı olduğuna, arkada borç bıraktığına.

Rüyada ölünün başından şikayet ettiğini görmek : Anne babasına yap­tığı kötü muameleden dolayı ceza gördüğüne.

Rüyada ölünün meçhul bir yerde tabuttan veya teneşirden kalkarak kendine doğru geldiğini görmek : Hayırlı kazanca, helal mala.

Rüyada ölen birini öptüğünü görmek : İstediği şeyleri söylemek konusunda çoğu kez tereddüt ettiğine ve genellikle dilinizin ucuna gelen şeyleri söyleyemediğine.

Rüyada bir ölünün anne babasın­dan şikayet ettiğini görmek : O kişi­nin malı veya hanımı yüzünden he­sap verdiğine.

Rüyada eşinin öldüğünü ve öldükten sonra dirildiğini görmek : Alım satım işleriyle ilgili gelir artışına.

Rüyada bir ölünün elinden şikayetçi olduğunu görmek : Kardeşi veya or­tağının hakkı yüzünden veya yalan yeminden hesap verdiğine.

Rüyada ölen birinin elini tuttuğunu görmek : Gerçekleşmesini istediği hayalleri konusunda umudunu yitirdiğine ancak beklemediği bir şekilde hayallerinin gerçekleşeceğine.

Rüyada bir ölünün böğründen şi­kayet ettiğini görmek : Karısının hakkından dolayı eziyet gördüğüne.

Rüyada ölünün arkasından ağladığını, tabutta taşıdığını ve toprağa verdiğini görmek : Yükseleceğine.

Rüyada bir ölünün karnından şi­kayet ettiğini görmek : Evlat ve ak­rabasının hakkından dolayı sorumlu tutulduğuna.

Rüyada ölen kişinin sizden bir şey istediğini görmek : Ölen kişinin istediğini yapmak gerektiğine.

Rüyada bir ölünün ayağından şikayet ettiğini görmek : Malını ha­yırlı olmayan yerlerde harcadığı için ceza çektiğine.

Rüyasında oğlunun öldüğünü görmek : Düşmanlarından kurtulacağına.

Rüyada ayak ağrısı çeken bir ölü görmek : O kişinin yolculuklarındaki kötü işleri yüzünden azap çektiğine.

Rüyada ölen kişinin ölmediğini görmek : Sevineceğiniz haberler alacağınıza.
a-) ölmediğini kendi ağzıyla söylemişse ; o kişinin cennette olduğuna.
b-) ölmüş annenizi veya babanızı diri görmüşseniz ; sıkıntı ve kaygılarınızın yersiz olduğuna delalet eder.

Rüyada bir ölünün baldırından şikayet ettiğini görmek : Akrabala­rıyla ilişkisini kestiği için azap
çek­tiğine.

Rüyada aileden birinin ölüsünü görmek : Ölen kişinin ömürlü olacağına.

Rüyada ağlayan, inleyen, hali bo­zuk bir ölü görmek : O kimsenin ka­bahatları yüzünden sıkıntıda olduğu­na.

Rüyada ölen kişinin hasta olduğunu görmek : Dini bir görevden sorumlu olduğunuza.

Rüyada göz ağrısı çeken bir ölü görmek : Hayattayken gözlerini ha­ramdan sakınmadığından cezalandı­rıldığına.

Rüyada ölmüş olan birini görmek : Alacağı haberlere sizi sevineceğine, ölen kişiyi özlediğine.

Rüyada baş ağrısı çeken bir ölü görmek : O kişinin kibir yüzünden cezalandırıldığına.

Rüyada ölen birinin yemek verdiğini görmek : Bereketinin artacağına ve beklemediği şekilde rızklandırılacağına.

Rüyada dili ağrıyan bir ölü gör­mek : Onun hayattayken dedikoducu bir insan olduğuna.

Rüyada ölüyü gömdüğünü görmek : Hayırlı bir haber alacağına yorumlanır.